Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 960

weber.tec 960
weber.tec 960

výhody produktů

  • vysoce elasatický
  • odráží UV paprsky, v létě zajištuje chlad v prostorách
  • propouští vodní páru
  • odolný vůči přenášení hořících částí vzduchem
  • stálost vůči teplotám: -30°C až 100°C
  • odolný vůči UV záření, povětrnostním vlivům. zředěným kyselinám a louhům s nízkým obsahem rozpouštědel

reflexní a ochranný střešní nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložkový, střešnií ochranný, reflexní a dekorační nátěr na ploché a šikmé střechy.

Použití

Penetrační nátěr pod střešní nátěr weber.tec 960.

Barva

Bílá, šedá

Spotřeba

jako reflexní nátěr: min 1,6 kg/m2

jako vnější vrstva při 1 nátěru: cca 2 kg/m2

jako vnější vrstva při 2 nátěrech: cca 3,2 kg/m2

Číslo výrobku

SAB 960

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Asfaltové pásy:

Předpoklad: Minimální stáří 1 rok a plocha musí být nosná. Před aplikací je nutno štětkou odolnou vůči rozpouštědlům provést základní nátěr hmotou weber.tec 960V s rozpouštědly. Základní nátěr musí být zcela zaschlý. Pak nanesete natíracím válečkem nebo nastříkáte weber. tec 960.

Kovové střechy:

U zinkových nebo hliníkových střech odstraňte uvolněné nátěry barvy a zkorodovaná místa vyčistěte na kovově lesklý povrch. Pro lepší přilnavost proveďte základní nátěr s weber.tec 960V. Po zaschnutí natřete dle popisu hmotou weber.tec 960.

Betonové střechy a nové střechy z vláknitého cementu:

Proveďte základní nátěr s weber.tec 960V. Napoprvé byste měli používat weber.tec 960 zředěný s 15 až 20% vody. Následně se natírá nezředěnou hmotou.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, bez ledu a rovný a musí být zbaven všech složek, snižujících přilnavost jako jsou např. oleje, tuky a prach. Vhodné podklady jsou - živcové, cementové, vláknitocementové, hliníkové, zinkové. Vše ve venkovním prostředí.

Nářadí

Štětka , váleček, vědro.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Více informací

Balení

PVC vědro 33kg, 24ks/paleta

Skladování

V původních, neporušených obalech, v suchých skladech, po dobu maximálně 12 měsíců.

Složení

Plastické hmoty, přísady, disperze.

všeobecná upozornění

Ochranná fólie odráží v závislosti na barvě až 70% slunečního záření a tím v létě zajišťuje chlad v prostorách.

Při nízkých teplotách a/nebo při vysoké vlhkosti vzduchu se nátěr weber.tec 960 aplikuje v několika slabých vrstvách tak, aby bylo zajištěno proschnutí. Silné vrstvy vyžadují podstatně delší dobu schnutí. Ke stříkání jsou vhodné nástřikové přístroje bez stlačeného vzduchu a také pneumatická výtlačná čerpadla. Lze ředit vodou max. do 5%. Ploché střechy musí mít podle směrnice o plochých střechách minimální sklon 2%.

 Všechny uvedené vlastnosti platí při teplotě +23°C bez průvanu a při relativní vlhkosti vzduchu 50%. Případné trhliny je nutno předem odborně utěsnit. Nátěrová hmota zasychá při vyšších teplotách a nižší vlhkosti vzduchu rychleji, při nižsích teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu pomaleji.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu nad +30°C a pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.