Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec superflex D2

weber.tec superflex D2
weber.tec superflex D2

výhody produktů

 • rychle tuhnoucí - po 90 min lze upravovat
 • po 4 hod pochůzný, možnost obkladu
 • schnutí nezávislé na povětrnosti
 • nezávadný pro podzemná vodu
 • vytvrzuje bez trhlin a předpětí i při zatížení větrem a UV
 • odolnost vůči mrazu, stárnutí a UV záření
 • síranovzdorný
 • jednosložkový
 • nevyžaduje dodatečnou úpravu
 • nepropustný i pro tlakovou vodu
 • překrývá trhliny do 1mm

reaktivně tuhnoucí vysoce flexibilní těsnící stěrka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Vysoce flexibilní, hydraulicky rychle tuhnoucí těsnící stěrka s novou technologií pojiv k utěsnění trhlin ve vnitřních a vnějších prostorách staveb.

 

 

Barva

Šedá.

Spotřeba

názevspotřebač. výrobku
weber.tec superflex D22,5kg/m2

SAB

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

K utěsnění trhlin ve vnitřních a vnějších prostorách staveb.

Aplikace

postup míchání:

Smíchejte složku A a B v poměru 1:1 hmotn. dílu. Míchejte tak dlouho, dokud nevznikne homogenní malta bez hrudek, vhodná ke stěrkování.

 • Doba míchání: cca 2 až 3 minuty
 • Přístroje na míchání: výkonná vrtačka s nasazeným košovým míchačem nebo míchací lopatkou č. 2, max. 800 ot/min.
 • Míchací nádoba: vnější obal – kombinovaná obalová nádoba, resp. umělohmotný maltovník o objemu <metricconverter productid="65 l" w:st="on">65 l</metricconverter>

zpracování:

Provádí se nejméně ve 2, popř. 3 pracovních krocích, vždy s celoplošným pokrytím (množství naneseného materiálu cca 1,25 kg/m² a tloušťka vrstvy mm). Celková tloušťka nanesené stěrky musí v každém místě odpovídat předpokládanému zatížení vodou (viz tabulka). V případě dodatečného utěsnění podle předpisu WTA 4-6-05/D dodržujte tloušťku vrstvy <metricconverter productid="3 mm" w:st="on">3 mm</metricconverter>, tzn. spotřeba 3,7 kg/m². Druhé, resp. třetí nanesení se provádí tehdy, pokud předchozí nános již nemůže být poškozen. Aby se na porézních podkladech (např. beton, potěr, omítka) zamezilo tvorbě bublin, je třeba před utěsňováním povrchu nanést tenkou škrábanou stěrkovou hmotu z weber.tec SUPERFLEX D 2 (spotřeba cca 0,5 kg/m²). U škrábané nebo plnicí stěrkové hmoty lze stěrku weber.tec SUPERFLEX D 2 míchat s vypalovaným křemičitým pískem (zrnitost 0,1–0,5 mm). Poměr míchání 2 hmotn. díly stěrky weber.tec SUPERFLEX D 2 ku 1 hmotn. dílu písku). Nezpracovávejte weber.tec SUPERFLEX D 2 na zmrzlých podkladech, za mrazu nebo při vysoké teplotě podkladu (více než +<metricconverter productid="30 °C" w:st="on">30 °C</metricconverter>). Čerstvou vrstvu izolace je nutno 4 hodiny, chránit před mrazem a také před deštěm. Stěrka weber.tec SUPERFLEX D 2 vykazuje dobrou vlastní pevnost a lze ji po cca 4 hodinách, obkládat ochrannými vrstvami, deskami nebo obkládačkami. Při úpravě izolačních stěrek omítkou se na zatvrdlou vrstvu ze stěrky weber.tec SUPERFLEX D 2 celoplošně aplikuje stříkaná omítka weber.san 951 S (DEITERMANN AS Fix) nebo weber.san 950 (DEITERMANN AS). Při obkládání keramickými obklady je zapotřebí používat jako lepidlo weber xerm 858 (DEITERMANN KM Flex), weber.xerm <metricconverter productid="860 F" w:st="on">860 F</metricconverter> (DEITERMANN KMH Flex + Fix) nebo weber.xerm <metricconverter productid="853 F" w:st="on">853 F</metricconverter> (DEITERMANN KM Flex + Fix). V případě strojního zpracování (stříkací stroj) si vyžádejte rady týkající se aplikace.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být celistvý, čistý, bez volných částic. Zbytky vodoodpudivých látek (olej ze šalování, barvy, tuky) je nutno odstranit. Velmi savé podklady natřete přípravkem Eurolan TG2 – koncentrovaným nebo ředěným 1:1.

 

 

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

 

Nářadí

Speciální míchací nástavec do vrtačky, vrtačka, nerezová lžíce, štětka, vědro, nerez hladítko, váleček, stříkací zařízení.

 

 

Čištění

Stroj, nářadí a nádoby se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 20kg plasových vědrech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

technická data

weber.tec superflex D1
hustota (připravená malta)1,05kg/dm3
mísící poměr1:1 (tekutá složka: prášková složka)
doba zpracovatelnosticca 45 min. při +23°C
aplikaceštětkou, válečkem, hladítkem stříkacím strojem
počet nátěrůmin.2
teplota aplikaceod +3°C do +30°C (Vzduch i podklad)
doba do zatížení chůzícca po 4 hod, 2. nebo 3. nátěr po 20 hod (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)
lze pokrývat (dlažba, obklad)cca po 4 hod
zaschnutípo 24 hod - nezávislé na povětrnostních podmínkách (i při +5°C a 95% vlhkosti)
čištěníza čerstva vodou
možnost úpravpo cca 90 min. na stěně
trvalé zatížení vodoupo 3 dnech při teplotě +23°C a 50= relat.vlhkosti

Složení

Cement, křemičitý písek, vysoce reaktivní polymery, reaktivní plniva a přísady.

 

 

vhodné jsou

 • betonové, potěrové a vyzdívané plochy s jemně pórovitým povrchem
 • plochy omítané maltou skupiny CS III a CS IV podle DIN 998-1
 • podklady s velkými póry (např. tvárnice z mezerovitého lehčeného betonu) je nutno předem uzavřít plnicí stěrkovou hmotou, např. weber.tec 933 (DEITERMANN HKS) nebo weber.rep 764 (DEITERMANN KFS).
 • V případě tlakové vody musí být k železobetonovým podkladům předložen doklad o omezení šířky trhlin podle DIN 1045 s vypočtenou šířkoutrhliny WCal = <metricconverter productid="0,25 mm" w:st="on">0,25 mm</metricconverter>. Max. hloubka ponoru <metricconverter productid="3 m" w:st="on">3 m</metricconverter> (nádrž <metricconverter productid="15 m" w:st="on">15 m</metricconverter>).U vnitřních izolací je třeba jako ochranu před zpětným pronikáním vlhkosti nanést nepropustnou egalizační vrstvu weber.tec 933 (DEITERMANN HKS). Neúplné spáry, otvory a rozšiřující se trhliny je nutno uzavřít a přesahující hrany odsekat. Před nanášením vrstvy je zapotřebí napojení vnější stěny zakulatit maltou do fabionu a/nebo betonovou patku zkosit tak, aby byl zajištěn plošný přechod izolace. Jako maltu pro fabiony lze použít výrobek weber.tec 933 (DEITERMANN HKS). Proveďte tenkovrstvou egalizaci se stěrkou weber.tec SUPERFLEX D 2, smíchanou v poměru 1:0,5 RT s vypalovaným křemičitým pískem (zrnitost 0– <metricconverter productid="0,5 mm" w:st="on">0,5 mm</metricconverter>).

pokyny k provádění utěsnění

Plochy opatřené vrstvou stěrky weber.tec SUPERFLEX D 2 se musí chránit před poškozením (zabezpečení funkčnosti). Před zasypáním stavební jámy je nutno provést ochranu pomocí desek nebo rohoží (např. drenážní desky nebo drenážní rohož weber.sys 983 (MONTAPANEEL DM)). Při přímém používání (vstupování) izolačních ploch je třeba předpokládat ochranou vrstvu (např. ochranný potěr na dělicí vrstvě nebo obklady). Dilatační spáry u keramických obkladů uzavřete vhodnou flexibilní nebo elastickou těsnicí hmotou. Utěsnění staveb se obvykle provádí na straně výskytu vody (pozitivní zatížení). Výšku utěsnění je nutno provádět až <metricconverter productid="30 cm" w:st="on">30 cm</metricconverter> nad předpokládanou hranicí zatížení vlhkostí. Jestliže je zapotřebí vnitřní utěsnění stavby (negativní zatížení), zejména u sanovaných, stávajících staveb, musí být stavební konstrukce odolná proti vodě/proti tlaku vody. Nesmí docházet k zatížení mrazem (odprýskávání). Případ zatížení „půdní vlhkost/nevzdutá podzemní voda" je třeba zajistit pomocí vhodných

 

opatření. Vedení se musí v utěsnění vůči tlakové vodě vést co nejvíce nad, resp. za úrovní izolace. Pokud toto nelze splnit, je nutno s firmou provádějící utěsnění projednat zvláštní opatření, jako je umístění plášťových trubek nebo elastické materiály k utěsnění spár.

 

utěsnění pod obklady

K utěsnění rohů, resp. spár u netlakové vody, v mokrých a vlhkých místnostech a na balkonech se pomocí stěrky weber.tec SUPERFLEX D 2 lepí těsnicí pásky weber tec. 828 AB 75/AB 150 (SUPERFLEX AB 75/150), to znamená, že se část těsnicí pásky s plstnatou vrstvou zatlačí do čerstvé stěrky a znovu se přestěrkuje. Vnitřní, resp. vnější rohy se vzájemně napojí přelepením pásů stěrkou weber.tec SUPERFLEX D 2. Pro části, které se trvale nacházejí pod vodou, doporučujeme pásy weber.tec (SUPERFLEX B 240), tyto se přelepí přípravkem weber.xerm. 848 (DEITERMANN Multipox FK).

 

utěsnění spár ve styku se zemí

Na dilatační spáry v místech styku se zemí lze používat naše těsnicí pásky weber.tec (SUPERFLEX B 240/B 400, resp. weber.tec SUPERFLEX B 240 – páska s koncovkou). Ve stěně zalepte dilatační pásky pomocí stěrky weber.tec SUPERFLEX D 2. V případě použití na podlahové desce se dilatační pásky před nanesením izolační stěrky lepí reaktivní pryskyřicí, např. weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK). Jestliže mají být spoje z PVC upraveny pomocí stěrky weber.tec SUPERFLEX D 2, je zapotřebí PVC zbrousit, natřít v tenké vrstvě přípravkem weber.tec 793 (EUROLAN FK 20), smíchaným s weber.sys 992 (ředidlo AX) v poměru 1:1, po odvětrání proveďte úpravu pomocí weber.tec 827 S (SUPERFLEX 40 S), za čerstva posypte vypalovaným křemičitým

 

pískem (0,7 až <metricconverter productid="1,2 mm" w:st="on">1,2 mm</metricconverter>). Po zaschnutí upravte pomocí stěrky weber.tec SUPERFLEX D 2. Podlahové odvody z umělé hmoty musí být vybaveny konstrukcí s volnou a pevnou přírubou.

 

pracovní a stykové spáry - nepropustné betonové stavby

Při utěsňování nepropustných betonových staveb v místech pracovních a stykových spár např. u panelových příček a betonových prefabrikátů je nutno dodržovat směrnici o nepropustných stavbách z betonu. Spoje prefabrikátů a přechod nepropustné podlahové desky a betonového prefabrikátu se utěsňují stěrkou weber.tec SUPERFLEX D 2 šířce cca <metricconverter productid="50 cm" w:st="on">50 cm</metricconverter> ve 2 pracovních krocích se soustředným zavedením fólie weber.sys 982 (MONTAPLAST B) (pás o šířce <metricconverter productid="30 cm" w:st="on">30 cm</metricconverter>). Tloušťka minimální vysoušecí vrstvy stěrky weber.tec SUPERFLEX D 2 je <metricconverter productid="2,5 mm" w:st="on">2,5 mm</metricconverter>. Na přechodu podlahy a stěny je zapotřebí stěrku weber.tec SUPERFLEX D 2 stáhnout cca <metricconverter productid="15 cm" w:st="on">15 cm</metricconverter> na čelní plochu nepropustné podlahové desky. Je nutno dodržovat všeobecné zkušební certifikáty stavebního dozoru.

utěsnění starých keramických obkladů

Z glazovaných a neglazovaných keramických obkladů ve vnitřních a vnějších prostorách (např. balkony, terasy) odstraňte veškeré složky, které snižují přilnavost a natřete je přípravkem weber.prim 803 (EUROLAN TG 5). Na neglazovaných obkladech a deskách, s předběžnou povrchovou úpravou provedenou ve výrobním závodě, při pokládání nebo prostředkem pro jejich údržbu je nutno přilnavost přípravku weber.prim 803 (EUROLAN TG 5) / weber.tec SUPERFLEX D 2 předem prověřit. Jestliže není přilnavost dostatečná, musí se podklad mechanicky zdrsnit. Po zaschnutí přípravku weber.prim 803 (EUROLAN TG 5) do transparentního filmu, resp. během 2 dní se nanáší stěrka SUPERFLEX D 2. K utěsnění prostor, které se trvale nacházejí pod vodou, doporučujeme naši vysoce flexibilní reaktivní pryskyřici weber.tec 827 / weber.tec 827 S (SUPERFLEX 40/40 S).

kovové povrchy

Hliník a zinek odmastěte přípravkem weber.sys 992 (ředidlo AX) a zadní stranou uložte do pryskyřice weber.tec 827 S (SUPERFLEX 40 S). Plochy dostatečně posypte vypalovaným křemičitým pískem (zrnitost 0,7 až <metricconverter productid="1,2 mm" w:st="on">1,2 mm</metricconverter>). Po vytvrdnutí volná přebytečná zrna odstraňte a naneste stěrku weber.tec SUPERFLEX D 2. Veškeré ostatn kovy odmašťujte přípravkem weber.sys 992 (ředidlo AX) a izolaci weber.tec SUPERFLEX D 2 nanášejte přímo.

vazný na stávajících silných bitumenovaných vrstvách/bitumenové nátěry

Stávající bitumenové vrstvy nebo bitumenové nátěry např. staré krycí nátěry (opracujte za horka nebo za studena), musí pro nanesení nové silné bitumenové vrstvy vykazovat dostatečnou pevnost. Měkké silné bitumenové vrstvy, např. kationtové bitumenové emulze a bitumenlatexové nátěry nejsou jako podklad vhodné. Odstraňte ze stávajících přilnavých silných bitumenových vrstev/bitumenových nátěrů vysokotlakým čističem veškeré složky, které snižují přilnavost a které jsou uvolněné. Na plochy se stávajícími přilnavými silnými bitumenovými vrstvami/bitumenovými nátěry naneste škrábanou stěrkovou hmotu weber.tec SUPERFLEX D 2. Místa, v nichž byla stará izolace zcela odstraněna, např. stěna / podlaha, je třeba upravit dvěma nánosy stěrky weber.tec SUPERFLEX D 2. Na bitumenový podklad se přímo nanese škrábaná stěrková hmota (spotřeba: weber.tec SUPERFLEX D 2 cca 2,5 kg/m² na stěně/podlaze, na stěně cca 0,7 kg/m²). Po zaschnutí škrábané stěrkové hmoty naneste novou izolaci plochy např. jako modifikovanou bitumenovou silnou vrstvu.

 

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.