Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 935

weber.tec 935
weber.tec 935

výhody produktů

 • Jednokomponentní
 • Rychle tuhne
 • Hydrofobní účinek
 • Vyztužený vlákny
 • Neobsahuje chloridy
 • Velmi dobrá přilnavosti

utěsňovací malta

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Přírodně šedo-hnědá.

Definice výrobku

Hydraulicky tuhnoucí těsnící malta bez obsahu chloridů.

Spotřeba

2 kg/dm3 vyplněného prostoru.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Malta weber.tec 935 je vhodná k utěsňování spár, trhlin a spojů, které jsou během nebo po zpracování pod působením tlaku vody. Na základě rychlého tuhnutí a hydrofobních vlastností lze vyplňovat vadná místa, jako jsou spáry, trhliny nebo praskliny způsobené vodou v betonu, potěru nebo zdivu. Výrobek je vhodný jako tmel k vyrovnávání podkladu nebo jako utěsňovací malta při injektážních pracích.

 • K rychlému utěsňování průniků vody
 • K uzavírání spár, trhlin a vadných míst

Aplikace

Míchání:

 • Smíchejte obsah nádoby s uvedeným množstvím vody tak, aby v maltě nebyly hrudky.
 • Podle možností přimíchávejte pouze dílčí množství.

Aplikace:

 • Hloubka spáry by měla pokud možno být 3 až 4 násobek šířky. Trhliny, které jsou příliš malé nebo nejsou dostatečně hluboké, je nutno před utěsňováním zvětšit na tento poměr.
 • weber.tec 935 je nutno utěsnit do vodonosných trhlin a spár.
 • Při použití v místě vzniku suchých trhlin a spár, materiál spolehlivě zapracujte.
 • Na menších vadných místech lze weber.tec 935 zapracovávat za sucha a do zatvrdnutí neustále mírnězvlhčovat štětcem.
 • Jako vyrovnávací tmel se zpracovává při celoplošné aplikaci nerezovým hladítkem, následně je třeba plochu profilovat vlhkou zednickou štětkou.

Všeobecné požadavky pro podklad

 • Podklad musí být čistý a nosný.
 • Podklad je před zpracováním výrobku weber.tec 935 zapotřebí předemnavlhčit.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, špachtle, gumové rukavice.

Čištění

Nářadí, nádoby se ihned po použití očistí vodou. Později pouze mechanicky.

Více informací

Balení

Plastové vědro 14 kg, 44 ks/paleta.

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Technická data

Teplota pro zpracování 5°C až 30°C
Pevnost v tlaku po 2 hodinách cca 10 MPa
Pevnost v tlaku po 24 hod.: > 30 MPa
Sypná objemová hmotnost suché směsi cca 1140 kg/m3
Množství záměsové vody: 3,4 – 3,9 l/14 kg
Doba zpracování cca 6 min. (teplejší vodou se doba zpracování zkracuje)

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.