Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 934

weber.tec 934
weber.tec 934

výhody produktů

 • Odolný proti tlakové vodě
 • Vyztužený vlákny
 • Vhodný pro vnitřní i vnější prostředí
 • Jako vyrovnávací omítka
 • Zpracování ručně i strojně
 • Velmi dobrá přilnavost
 • Odolný proti síranům

vodotěsná jádrová omítka

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Přírodně šedá.

Definice výrobku

Vodotěsná, suchá maltová směs, vyztužená vlákny.

Spotřeba

Spotřeba vody
cca. 4,75 l až 5,5 l/25 kg.

Spotřeba
Při tloušťce vrstvy 10 mm: cca. 15,0 kg/m2.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Weber.tec 934 se používá jako vodotěsná podkladní vrstva pod sanační omítky nebo podkladní vrstva pod jádrové omítky, pružné hydroizolační stěrky včetně živičných nebo jako soklová omítka. Odolná síranům a negativnímu tlaku vody.

 • Uzavírací omítka
 • Těsnicí nosná vrstva a nosný podklad pod omítky Weber
 • Egalizační a soklová omítka

Aplikace

Postup míchání:

 • Obsah balení se smíchá s uvedeným množstvím vody do požadované konzistence tak, aby vznikla malta bez hrudek.
 • Míchání se provádí v míchačce s nuceným oběhem (600 až 800 ot/min). U menšího množství můžete použít ruční el. míchadlo Unimixer. Výrobek je vhodný také pro zpracování strojními omítačkami.
 • Nahazování, stahování a případné uhlazování nebo strukturování se provádí podle pravidel techniky omítání. Jako uzavírací a podkladní těsnící malta pod sanační omítky. Minimální tloušťka15 mm. Povrch po nanesení v čerstvém stavu rozetřít pomocí zubového hladítka, po vytvrzení nanést sanační omítku o min. tloušťce 10 mm.
 • Nanést uzavírací a vyrovnávací omítku pro následné pružné těsnicí stěrkové hydroizolace min. 20 mm nad nejvyšší bod ve 2 vrstvách. Natažení pružné hydroizolační stěrky weber.tec Superflex D2 ve 2 až 3 vrstvách nejdříve po 48 hodinách, nejpozději po 7 dnech.
 • Jako těsnicí hydroizolace pro utěsnění pod živičnou hydroizolací weber.tec 915 s tloušťkou vrstvy min. 10 mm nad nejvyšší bod a na závěr uhladit. Těsnící vrstva po 24 až 48 hodinách ve 2 vrstvách.
 • Jako soklová omítka o minimální tloušťce vrstvy 15 mm, pokud možno ve 2 vrstvách, na závěr uhladit

Všeobecné požadavky pro podklad

Ložné i styčné spáry vyčistit do hloubky min. 20 mm tak, aby byl povrch pevný, nosný, hrubý, bez materiálů, které snižují přilnavost. Doporučený postup předběžného ošetření podkladu: Opískovat, dostatečně předem navlhčit, nechat částečně uschnout, až je podklad matně vlhký.

Nanést podkladní nástřik weber.san 950 >70 % krycí plochy.

Nářadí

Zednická lžíce, hladítko, standardní omítací stroje.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí vodou.

Více informací

Balení

Pytel 25 kg, 42 ks/paleta.

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Technická data

Pevnost v tlaku: 12 MPa
Sypná objemová hmotnost: 1600 kg/m3
Aplikační vrstva: 10 – 25 mm
Zrnitost: 2 mm
Doba zpracovatelnosti: 90 min.
Následné vrstvy: po 2 dnech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.