Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 933

weber.tec 933
weber.tec 933

výhody produktů

  • nepropustná pro vodu 
  • kompenzující smrštění
  • rychle vytvrzující
  • pro vnitřní i venkovní oblast 
  • lehce roztíratelná
  • sjednocující stěrka
  • odolná proti síranům

těsnící malta

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Těsnící malta ( suchá maltová směs) pro vytvoření žlábků a styku se stěnou, vodotěsná, kompenzující smrštění. weber. tec 933 ( DEITERMANN HKS ) je průmyslově vyráběná hydraulicky vytvrzující suchá maltová směs s nepropustností pro vodu pro vytvoření žlábků před aplikací vodotěsných stěrek u styku stěny/podlahy, ve vnitřním i venkovním prostředí a také egalizační malta pod flexibilní potěry weber.tec SUPERFLEX MORE - při dodatečném vnitřním zatěsnění. 

barva

Šedá.

Spotřeba

18 kg/m2/10mm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Průmyslově vyráběná suchá maltová směs pro vytvoření žlábků v přechodových oblastech stěna/podlaha nebo napojení zeď/zeď. Rovněž se mohou uzavřít chybná místa v betonu nebo zdivu a může se provádět plošné egalizační vytmelení. Produkt weber.tec 933 (DEITERMANN HKS) je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Pro vytvrzení se na weber.tec 933 (DEITERMANN HKS) mohou nanášet těsnící materiály jako například plastické živičné stěrky nebo minerální a elastické stěrky.

Aplikace

Weber.tec 933 (DEITERMANN HKS) se namíchá podle požadované konzistence s <metricconverter productid="2,5 litry" w:st="on">2,5 litry</metricconverter> (tuhá) až <metricconverter productid="3,0 litry" w:st="on">3,0 litry</metricconverter> (plastická) čisté vody na <metricconverter productid="25 kg" w:st="on">25 kg</metricconverter> weber.tec 933 (DEITERMANN HKS). Míchá se po dobu min. 2 minut do homogenní konzistence. Jako mísící přístroj se hodí například vrtačka s nízkými otáčkami s nasazeným míchadlem.

Všeobecné požadavky pro podklad

Pevný, nosný a bez nečistot a také bez nesoudržných a sprašujících složek a olejových skvrn. Předvlhčit do té míry, aby v okamžiku nanesení weber.tec 933( DEITERMAN HKS ) byl k dispozici matně vlhký podklad. Jako podklady jsou vhodné beton, cementový potěr, cihla a zdivo ze silikátových výrobků.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce,vědro, nerezové hladítko, štětka, vrtačka + nástavec na míchání.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech. 42 balení - 1050 kg/paleta.

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

technická data

weber.tec 933
sypná hustotacca 1,5kg/dm
hustota čerstvé maltycca 1,85kg/dm
doba zpracování15min při +20°C
doba vytvrzení60min při +20°C
pevnost v tlaku po 28 dnech›25N/mm
pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech›5N/mm

Zhotovení žlábku se provádí čerstvou maltou nanesenou do rohu – styku podlahy se stěnou do tuhé konzistence namíchaného produktu weber.tec 933 (DEITERMANN HKS). Čerstvou maltu zaoblit pomocí vhodného nástroje - lžíce na žlábky.

 

 

 

Povrch žlábku vyhladíme navlhčenou štětkou.

 

Při použití weber.tec 933 jako těsnící malty – natahujeme hladítkem v zoně injektáže. Tloušťka vrstvy musí být min. <metricconverter productid="5 mm" w:st="on">5 mm</metricconverter> aby se docílilo vodonepropustnosti malty.

 

 

 

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.