Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 930

weber.tec 930

výhody produktů

 • jednokomponentní
 • nevytváří výkvěty
 • síranovzdorný až do stupně „silně agresivní“
 • vysoce odolný proti působení chemických, mechanických vlivů
 • nepropustný pro tlakovou vodu
 • vhodný pro kontakt s pitnou vodou
 • odolný negativnímu tlaku vody
 • umožňuje zatížení brzy po aplikaci

Minerální hydroizolační stěrka pro nádrže s vodou, jakož i pro stavební konstrukce, které jsou v přímém kontaktu se zemní vlhkostí.

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá omítková směs určená k vytváření hydroizolace u nádrží s vodou a pro izolaci stavebních konstrukcí, které jsou ve styku se zeminou.

Barevné odstíny

Šedá.

Číslo výrobku

SAB 930

Spotřeba

 • Půdní vlhkost 4 kg/m2
 • Netlaková voda 5 kg/m2
 • Tlaková voda 6 kg/m2
 • Negativní tlak vody 6 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Na ochranu armatury v betonu před korozí a jako produkt zvýšení přídržnosti vysprávkové malty k armatuře.

Aplikace

Příprava

Obsah obalové nádoby smíchejte s uvedeným množstvím vody (4 – 4,7 lt vody/pytel) a promíchávejte minimálně 4 minuty, dokud nevznikne maltová směs bez hrudek. Nechte 3 až 5 minut zrát, poté směs znovu promíchejte. Již nepřidávejte vodu. Připravte si pouze takové množství směsi, kterou můžete zpracovat do 60 minut.

Aplikace

Izolace se nanáší minimálně ve dvou vrstvách, v případě působení tlakové vody, u nádrží na vodu a při negativním tlaku vody ve 3 vrstvách, které vždy zcela překryjí předcházející vrstvu při množství cca 2 kg na m2 v každé vrstvě. Následné nátěry se mohou nanášet po cca 1 hodině. V případě nanášení hladítkem se nejprve nanese vrstva stěrky. Pak se po stažení hmota nanáší špachtlí až do maximální tloušťky vrstvy. Plocha se po natažení zrýhuje. Proschlá izolační vrstva musí mít na každém místě požadovanou tloušťku podle předpokládaného zatížení vodou. Ochranné vrstvy, deskové obklady, dlaždice a omítky se mohou aplikovat až po dostatečném vytvrzení izolační vrstvy. Doba schnutí: min. 3 dny při +20 °C.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně nosný, čistý, pevný, nepromrzlý, tvarově stálý a nesmí obsahovat materiály omezující přilnavost. Pečlivě je třeba odstranit uvolněné nebo odlupující se nánosy malty a nátěrů. Musí být vytvořen otevřený kapilární systém. Podklad navlhčete, nahromaděnou vodu odstraňte. Je třeba zkosit hrany, fabiony se nejprve zaoblí pomocí weber.tec 933 (poloměr cca 5 cm). Po proschnutí se aplikuje weber.tec 930 v odpovídající vrstvě.

Podmínky pro zpracování

 • Tloušťka nátěru min. 2 až 3 mm
 • Objemová hmotnost čerstvé maltové směsi cca 2,1 kg/dm3
 • Doba pro zpracování cca 60 min.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, míchadlo + vrtačka, štětka.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových pytlích.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Cement, minerální plniva a přísady na vylepšení vlastností hmoty.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.