Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 824

weber.tec 824
weber.tec 824

výhody produktů

 • rychlý a snadný nátěr
 • vytvrzení bez předpětí a trhlin
 • dobrá přilnavost k podkladu
 • možno použít i na tlakovou vodu
 • přemosťování trhlin do 0,75mm
 • odolnost mrazu a stárnutí
 • síranovzdorný
 • jednosložkový
 • nezatěžuje životní prostředí

pružná, jednosložková, hydroizolační cementová stěrka s normálním tuhnutím

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Pružná hydroizolační stěrka, síranovzdorná, hydraulicky tuhnoucí, pro zatahování trhlin na vnitřních i vnějších plochách staveb, suterénních stěnách, základech, nádržích a na plochách stěn a podlah ve vlhkých místech a plaveckých bazénech.

barva

Šedá.

Spotřeba

2.7kg/m2/2mm

 • zemní vlhkost, netlaková voda - tloušťka nátěru 2mm,
 • tlaková voda do 3m vodního sloupce pod terénem - tloušťka nátěru 3mm
 • vodojemy - nad terénem (vdoní sloupec do 15 m) - tloušťka nátěru 3 mm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

K pružné hydroizolaci vnitřních i vnějších částí staveb:

 • suterení stěny a základy, plochy stěn a podlah na vlhkých místech a na balkonech – společně s keramickým obkladem
 • plavecké bazény
 • vodojemy
 • sanace starých staveb
 • dodatečná vnitřní hydroizolace

Chrání stavby před:

 • zemní vlhkostí
 • povrchovou a průsakovou vodou
 • tlakovou vodou do max. 3 m vod. sloupce u betonových podkladů
 • vodojemy s výškou vody do max.15 m (vnitřní hydroizolace)

Aplikace

postup míchání:

Smíchejte <metricconverter productid="20 kg" w:st="on">20 kg</metricconverter> weber.tec 824 (= 1 pytel) s přibližně 2,8 až <metricconverter productid="3,2 litry" w:st="on">3,2 litry</metricconverter> vody. Míchejte, dokud malta není homogenní, bez hrudek a schopna stěrkování. Směs nesmí obsahovat zbytky suchého prášku. Doba míchání: 3 minuty. Míchací zařízení: elektrická vrtačka s míchadlem nebo stavební domíchávač.

obecná pravidla po použití:

Výběr vhodné hydroizolace závisí na tlaku vody, typu půdy a konstrukci stavby. Tyto faktory je nutno zjistit co nejdříve, před nátěrem hydroizolace. Hydroizolace se provádí ve 2 nátěrech po celém povrchu (3 nátěry v případě vody pod tlakem). Minimální celková tloušťka v každém bodě vrstvy musí odpovídat hodnotě dané v tabulce pro očekávaný tlak vody (viz „spotřeba“) První nátěr weber.tec 824 se vždy provádí štětcem. V této souvislosti je nutno nátěr nanášet intenzivně, aby bylo zajištěno nasycené pokrytí a uzavřený povrch (spotřeba cca. 1,5 kg/m2 a mm tloušťka). Druhý nátěr se nanáší vždy a v případě potřeby i třetí nátěr. Druhý nebo třetí nátěr se provádí poté, kdy již předchozí nátěr nemůže být poškozen (při +<metricconverter productid="23 °C" w:st="on">23 °C</metricconverter> po 4 nebo 8 hodinách). Aby bylo zajištěno vyschnutí bez trhlin hydroizolační vrstvy, spotřeba by neměla překročit 1,5 kg/m2 na jeden nátěr. weber.tec 824 nenanášejte na zmrzlé podklady, za mrazu nebo při vysokých teplotách (teplota podkladu vyšší než +<metricconverter productid="30 °C" w:st="on">30 °C</metricconverter>).

 

 

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být celistvý, čistý, bez volných částic. Zbytky vodoodpudivých látek (olej ze šalování, barvy, tuky) je nutno odstranit. Podklad před pokrytím navlhčit.

Vhodné podklady jsou – betonové a zděné povrchy s jemnými póry cementové omítky. U podkladů s velkými póry je nutné povrch předem uzavřít plnícím nátěrem (Cerinol OF).

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

 

Nářadí

Speciální míchací nástavec do vrtačky, vrtačka, nerezová lžíce, štětka, vědro.

 

 

Čištění

Nářadí, nádoby, se musí ihned po použití očistit vodou.

 

Více informací

Balení

Papírové pytle 25kg.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

Složení

Cement, křemičitý písek, aditiva. Směsná hmota cementu a organických pojiv.

weber.tec 824

faktor difuzního odporu (µ)

60

sypná hmotnost

1,1kg/dm3

hustota po promíchání1,58kg/dm3
mísící poměr20kg superflex D1:2,8-3,2lvody
doba zpracovatelnosti

1,5-2hod při +20°C

aplikaceštětkou
počet nátěrůmin.2
teplota aplikaceod +5°C do +30°C (vzuch i podklad)
doba do zatížení chůzí1. nátěr po 4 hod, 2. nebo 3. nátěr po 20 hod (při +23°C a 50%rel. vlhkosti)
lze pokrývat (dlažba, omítka)po 20hod
mechanické zatíženípo 3 dnech

Při nižších teplotách se tvrdnutí zpomaluje.

hydroizolace pod úrovní terénu

Pro dodatečnou vnitřní hydroizolaci suterénních stěn jako ochranu proti zpětnému pronikání vlhkosti použijte hydroizolační nivelizační maltu weber.tec 933. Neúplné mezery, otvory a rozšiřující se trhliny je nutno uzavřít a přesahující hrany je třeba srazit. Před nátěrem je třeba napojení vnější stěny zaoblit maltou do fabionu a/nebo betonovou desku je nutno zkosit tak, aby bylo dosaženo celoplošného přechodu na hydroizolační vrstvu. Naneste weber.tec 824 na stěny a na oblast fabionu v souladu s údaji uvedenými v odstavci "Spotřeba“.

 

 

vnější mezery pod úrovní terénu

V případě rozšíření nebo přesunu mezer do konstrukcí, které jsou v kontaktu s půdou, použijte těsnicí pásy SUPERFLEX B 240/B 400 nebo koncovky SUPERFLEX B 240 (viz technické listy). U suterénních stěn přilepte pásy silným nátěrem bitumenu, např. SUPERFLEX 10, na vyschlou hydroizolační stěrku. U betonových desek před nanesením hydroizolační stěrky přilepte pásy dvousložkovou bez roz pouště dlovou epoxidovou pryskyřicí PLASTIKOL Multipox S.

hydroizolace pod keramickou dlažbou

K izolaci proti vlhkosti rohů a/nebo mezer v případě netlakové vody ve vlhkých prostředích nebo na balkonech použijte těsnicí pásy SUPERFLEX AB 75 nebo AB 150 s použitím weber.tec 824 jako lepidla. Nejdříve položte weber.tec <metricconverter productid="824 a" w:st="on">824 a</metricconverter> pak do čerstvé stěrky zatlačte část tkaniny těsnicího pásu a ještě jednou přestěrkujte. Napojení mezi různými kusy těsnicího pásu SUPERFLEX AB 75 nebo AB 150 a/nebo s prefabrikovanými kusy pro rohy SUPERFLEX AB Outside Corner nebo Inside Corner se provede vzájemným přelepením pásů s pomocí weber.tec 824. Pro nalepení těsnících pásů v částech trvale pod vodou nebo v blízkosti bazénů použijte dvousložkovou bezrozpouštědlovou epoxidovou pryskyřici SUPERFLEX 40 S.

 

 

hydroizolace na staré keramické dlažbě

Glazované a neglazované keramické obklady na vnitřních a vnějších plochách (např. balkony a terasy) natřete jako základním nátěrem pojicí vrstvou EUROLAN TG 5. Vyzkoušejte pojicí vrstvu nanesením malého množství na předem upravené nebo výrobcem dodané neglazované dlaždice a obkládačky. V případě nedostatečné přilnavosti mechanicky zdrsněte podklad. Po zaschnutí EUROLAN TG 5 do průhledného filmu nebo maximálně do 2 dnů naneste weber.tec 824. Pro hydroizolace míst trvale pod vodou doporučujeme dvousložkovou bezrozpouštědlovou pružnou epoxidovou pryskyřici SUPERFLEX 40 nebo 40 S.

 

 

PVC povrchy

Pokud je nutno nanést weber.tec 824 na napojení PVC, je třeba PVC upravit dvousložkovou rozpouštědlovou epoxidovou pryskyřicí EUROLAN FK 21 a po odpaření rozpouštědla ještě dvousložkovou bezrozpouštědlovou epoxidovou pryskyřici SUPERFLEX 40 S. Ještě v čerstvém stavu se posype křemenným pískem vysušeným v peci (0,1 to <metricconverter productid="0,5 mm" w:st="on">0,5 mm</metricconverter>) tak, aby na PVC vznikla pevná kontaktní vrstva. Po zaschnutí odstraňte přebytečný volný písek a na kontaktní vrstvu naneste weber.tec 824.

kovové povrchy

Zásaditost stěrky weber.tec 824 může vést k bodové korozi a korozi kovů. Při hydroizolaci balkonů a teras je tedy všechny kovové povrchy (např. zinkové nebo měděné závěsy dešťových okapů) nutno odmastit ředidlem AX a zalít epoxidovou pryskyřicí SUPERFLEX 40 S. Čerstvou epoxidovou pryskyřici posypte křemenným pískem vysušeným v peci (tvrdý křemenný materiál Deitermann, velikost zrna 0,7 až <metricconverter productid="1,2 mm" w:st="on">1,2 mm</metricconverter>) až do nasycení. Po zaschnutí odstraňte přebytečný volný písek a naneste weber.tec 824.

opatření po aplikaci

Čerstvou hydroizolační vrstvu je nutno chránit před přímým slunečním světlem, mrazem a deštěm po dobu 3 dnů.

 

 

ochrana

Vnější suterénní stěny (pod úrovní terénu) je nutno chránit před mechanickým poškozením. Před zasypáním stavebního výkopu je nutno položit ochranné plotny (např. drenážní plotny). weber.tec 824 má dobrou přilnavost a umožňuje položení ochranných vrstev, např. obkladů, dlažby nebo omítek po cca. 20 hodinách při +<metricconverter productid="23 °C" w:st="on">23 °C </metricconverter>a 50 % relativní vlhkosti. Při omítání hydroizolační stěrky na vnitřních suterénních stěnách natřete čerstvou stěrku weber.tec 824 celoplošným nástřikovým nátěrem DEITERMANN AS. Na čerstvý nástřikový nátěr naneste cementovou omítku. Při přímém použití (pochůznost) hydroizolačních ploch se musí provést ochranná vrstva (např. ochranný potěr nebo dlažba). Pokud se na hydroizolační stěrku na vnitřních suterénních stěnách pokládají keramické obklady, použijte pružné cementové lepidlo na dlaždice, např. PLASTIKOL KM Flex, PLASTIKOL KMH Flex nebo PLASTIKOL KM Flex + Fix v tenké nebo středně tlusté vrstvě. Jako ochranu nepoužívejte žádné sádrové materiály.

 

 

vodojemy

U vodojemů, které podléhají doporučením pro pitnou vodu, např. zásobníky pitné vody, plavecké bazény apod., lze weber.tec 824 použít jako přímý pojicí materiál pod keramickými dlaždicemi. Pro vodojemy podléhající doporučení KTW, které nejsou obloženy dlaždicemi, doporučujeme hydroizolační stěrku DEITERMANN DS.

 

 

kontrolní body

Je nutno předcházet rozvoji konstrukčních trhlin s pomocí stavebních opatření, např. expanzních mezer. Pro utěsnění mezer je potřeba použít vhodný pružný nebo trvale elastický těsnicí materiál. Utěsnění staveb vyžaduje zpravidla nanesení hydroizolační stěrky na plochu vystavenou působení vody (pozitivní zatížení). Výška hydroizolace musí přesahovat o <metricconverter productid="30 cm" w:st="on">30 cm</metricconverter> konečnou výšku terénu. Pokud je nutná vnitřní hydroizolace stavby (negativní zatížení), zvláště při sanaci stávajících staveb, musí být stavební konstrukce odolná proti vodě i tlakové vodě. U vnitřní hydroizolace nesmí dojít k zatížení mrazem (odprýskávání). Při utěsnění proti tlakové vodě je nutno vést rozvody pokud možno nad nebo za těsnící rovinou. Pokud toho nelze dosáhnout, je nutno zajistit s dodavatelem odpovědným za hydroizolační systém zvláštní opatření, jako např. položení chránicích rour, fóliové izolace, elastických těsnících hmot.

 

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.