Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ad 785

weber.ad 785

výhody produktů

 • plastifikační účinek
 • zlepšuje elastičnost malt
 • zvyšuje pevnost v tahu při ohybu
 • zvyšuje odolnost malt vůči chemikáliím
 • zvyšuje nepropustnost malty pro vodu
 • zlepšuje přilnavost
 • zabraňuje příliš rychlému vysychání
 • zabraňuje prášení

stavební disperze

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Univerzální stavební disperze pro zušlechtění omítek, malt, potěrů a k vytváření adhezních můstků.

Barevné odstíny

Bílá.

Číslo výrobku

SAB 785

Spotřeba

Dle druhu aplikace: cca 0,2 – 0,4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Pro zvýšení elastičnosti a odolnosti malt proti chemikáliím. Pro zlepšení tenkovrstvé a silnovrstvé malty, vytvoření neprášících mazanin, zvýšení nepropustnosti pro vodu u omítky a potěru, a také pro vytvoření hladkých potěrů odolných proti otěru. Dále jako podkladní nátěr nebo nástřiková vrstva pro zlepšení přilnavosti omítky a malty pro lepení obkladů na hladkém podkladu, např. omítky na zdivu, potěru na betonu.

Aplikace

Zlepšení elastičnosti a zvýšení odolnosti proti chemikáliím omítky, zdící malty a potěru:
Cca 25 % weber.ad 785, vůči hmotnosti cementu v záměsové vodě, docílí zlepšení elastičnosti a zlepšení kvality malty.

Zvýšení nepropustnosti pro vodu u omítky a potěru:
Podkladní nátěr: weber.ad 785 - Vytvořit cementovou maltu přidáním 0,75 objemových dílů cementu k 1 objemovému dílu weber.ad 785 a důkladně zatřít kartáčem do podkladu. Suchou směs těsnící omítky/potěru z 1 objemového dílu cementu a ze 2 až 3 objemových dílů písku (velikost zrna do 4 mm) vmíchat do záměsové tekutiny, sestávající z weber.ad 785 a vody (1:2) a nanášet na podkladní nátěr „čerstvý do čerstvého“. Spotřeba: weber.ad 785 cca 80 g/kg suché malty.

Zlepšení tenkovrstvé a silnovrstvé malty:
Přidání 1 objemového dílu weber.ad 785 ke 2 objemovým dílům vody jako záměsová tekutina zlepšuje přilnavost a elastičnost.

Podkladní nátěr a nástřiková vrstva:
Podkladní nátěr: weber.ad 785 - Vytvořit cementovou maltu přidáním 0,75 objemových dílů cementu k 1 objemovému dílu weber.ad 785 a důkladně zatřít kartáčem do podkladu.

Stříkaná vrstva:
Suchou směs z cementu a písku (velikost zrna do 4 mm) vmíchat do záměsové tekutiny, sestávající z weber.ad 785 a vody (1:2 až 1:4 objemovým dílům), a nastavit dobrou konzistenci pro stříkání. Směs nanášet s částečným překrýváním obvyklým řemeslným způsobem. Na stříkanou vrstvu je možné nanášet další vrstvu omítky nebo lepidla teprve po zatvrdnutí, ne ale déle než 2 dni po nanesení, aniž by se provádělo opětovné navlhčení.

Omítka:
Aplikace nanášením „mokrý do mokrého“ na podkladní nátěr příp. po zatvrdnutí na stříkanou vrstvu.

Vytvoření neprášících mazanin:
Tekutou adhezní směs, sestávající z 1 objemového dílu weber.ad 785, 0,75 objemového dílu cementu a 2 objemových dílů písku nanášet obvyklým řemeslným způsobem. Příměsi a cement smísit s 10 až 25 % weber.ad 785, vůči hmotnosti cementu. Poté přidávat tolik vody, až bude dosažena dobrá konzistence pro zpracování. Spotřeba se u této aplikace zvyšuje o cca 0,2 kg/m2 a jeden cm tloušťky vrstvy. Mazaninu nanášet na podkladní nátěr „čerstvý do čerstvého“.

A) Vytvoření polymercementového vodotěsného nátěru.
Poměr míchání – 4 lt vody + 1 kg .ad 785 + 25 kg .tec 930

B) Vytvoření polymercementové malty.
Poměr míchání –3,8 lt vody + 1 kg .ad 785 + 25 kg .tec 930 + 10 kg písku NP999

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být čistý a také zbavený oleje a tuku. Volné části je třeba odstranit. Místa s nižší pevností, hlubší znečištění vysekat. Podklad zásadně předem navlhčit. Vyvarovat se tvoření louží.

Podmínky pro zpracování

Zušlechtěné malty mohou být po 2 dnech zatěžovány opatrně, po 25 až 28 dnech plně. Měl by se používat pouze praný písek bez obsahu jílu, přičemž velikost zrna smí činit maximálně polovinu příslušně nanášené tloušťky vrstvy. Zmrzlý materiál je po roztání při teplotě prostředí opět zpracovatelný. Pro další aplikace si prosím vyžádejte poradenství ohledně způsobu použití.

Nářadí

Štětec, malířský váleček; airless.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Více informací

Balení

V 5 kg PVC vědru, 90 ks/paleta.

Skladování

Při skladování v suchu, chladu a bez mrazu v originálně uzavřené nádobě je materiál skladovatelný min. po dobu 12 měsíců.

Složení/Technická data

Butadien-styren

Technické údaje:
Konzistence:  řídce tekutá
Hustota:  cca 1 g/cm3
Teplota zpracování:  +5 °C až +30 °C
Doba schnutí:  jako cementová malta

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.