Weber Saint-Gobain - Official website of the company

hydraulické (9)

weber.tec 822

weber.tec 822

Vysoce elastický těsnicí nátěr (tekutá folie)

Porovnávač Odstraň z porovnání

weber.tec 824

weber.tec 824

pružná, jednosložková, hydroizolační cementová stěrka s normálním tuhnutím

Porovnávač Odstraň z porovnání

weber.tec 828 db 75

weber.tec 828 db 75

Speciální systém lepicí pásky pro bezpečné utěsnění pohybových (dilatačních) a styčných spár

Porovnávač Odstraň z porovnání

weber.tec 930

weber.tec 930

minerální hydroizolační stěrka pro nádrže s vodou, jakož i pro stavební konstrukce, které jsou v přímém kontaktu se ze..

Porovnávač Odstraň z porovnání

weber.tec 934

weber.tec 934

vodotěsná jádrová omítka

Porovnávač Odstraň z porovnání

weber.tec imper F

weber.tec imper F

hydroizolační minerální hmota

Porovnávač Odstraň z porovnání

weber.ad 785

weber.ad 785

stavební disperze

Porovnávač Odstraň z porovnání

weber.tec inhibitor

Inhibitor koroze – impregnační nátěr

Porovnávač Odstraň z porovnání