Weber Saint-Gobain - Official website of the company

proč sanovat s Weber?

Pro správný návrh sanačního opatření je nutné provést důkladný průzkum sanovaného objektu. Firma Saint–Gobain Weber Terranova používá pro měření vlhkosti CM přístroj a elektronický hydrometr BD 2.

proč sanovat s Weber?

Metoda s CM přístrojem je velmi mobilní. Nelze však provádět velké množství vzorků v krátkém čase. Metoda využívá chemické reakce vody s karbidem vápníku a určuje vlhkost přepočtem ze stanoveného objemu (tlaku) vzniklého acetylénu podle následujícího vztahu:CaC2+2H2O = Ca(OH)2+C2H2.

Odběr vzorků se provádí ze zdokumentovaných bodů z problematických míst v tzv. figurách, které jsou v jednom bodě ve výšce 0,2 – 1,2 a 2,2 m. Odběr vzorku se provádí z vnitřku zdiva cca 10 – 15 cm pod povrchem v dostatečném množství.

Vzorek se rozdrtí na misce přiloženou paličkou na malé kousky, aby bylo možné ho vložit do tlakové nádoby. 

Na přiložených vážkách se naváží 10 g vzorku při odhadované vlhkosti do 16 %, 20 g při odhadované vlhkosti do 8 % nebo 100 g při odhadované vlhkosti do 1,4 % (nepoužíváme). Čím je vzorek větší tím je měření přesnější. POZOR však na přetlakování nádoby. Lépe je začínat od menšího množství.

Odvážený vzorek se nasype do tlakové nádoby, přidají se přiložené tři ocelové koule, které mají vzorek rozmělnit tak, aby došlo k dokonalé chemické reakci karbidu vápníku s vodou obsaženou ve zkušebním vzorku a jako poslední se přidá 1 ks ampule s karbidem vápníku a nádoba se uzavře.

Nádoba se protřepe a probíhají reakce vody s karbidem vápníku – vytváří se acetylen. Ten začíná vyvíjet tlak, který se projevuje na pohybu ručičky na manometru. Po 10 až 15 minutách je reakce ukončena a je možno odečíst naměřenou vlhkost. 

Přímo na manometru se odečte naměřená vlhkost. Při 10 gramovém vzorku se odečítá na černé stupnici a násobí se 10x. Naměřená vlhkost je v%. Při 20 gramovém vzorku se odečítá na modré stupnici a naměřená vlhkost je přímo v %. 100 g vzorky nepoužíváme. Používají se pouze při podlahářských pracích. 

Měření sanility se provádí na vzorcích odebraných na stavbě a dodaných do akreditované zkušebny. Výsledky se porovnávají a konzultují, poté je navržena vhodná metoda sanace.