Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber je členem společnosti WTA CZ

WTA -Weissenschaftlich - Technische Arbeitsgemeinschaft (Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky). Ze zájmu o zachování památek se původně v SRN se vytvořila skupiny vědců, znalců, techniků a specialistů z praxe, kteří své zkušenosti zúročili v roce 1976 založením společnosti WTA. V roce 1998 byla tato společnost založena i v České republice - WTA CZ.

Weber a WTA CZ

Výstupem WTA jsou směrnice, které pojednávají vždy o určité  problematice z oboru sanace staveb. Některé tyto směrnice bývají uznávány jako normy.

Společnost Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. se pravidelně zúčastňuje mezinárodní konference s názvem Sanace a rekonstrukce staveb.