Weber Saint-Gobain - Official website of the company

sanujeme vlhké a zasolené zdivo

Jak je to se sanacemi vlhkého zdiva? Jaké jsou základní metody? Seznamte se s nimi. Pokud budete chtít ještě nějaké doplňující informace obraťte se na naše obchodně technické poradce.

základní metody

Celkový stupeň zasolení zdiva se podle zjištěných hodnot hodnotí jako nízký, střední a vysoký. Přitom je rozhodující nejvyšší hodnota obsahu iontů solí (bez ohledu zda se jedná o chloridy, dusičnany nebo sírany)

  • Mechanické – Mechanické metody navazují na klasické sanační metody. Jejich úkolem je vytvoření nové hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti a nahrazují ruční práci klasických metod postupného vybourávání zdiva nebo podřezávání cihelného zdiva pilou.

– Strojní podřezávání řetězovou pilou

– Strojní podřezávání kotoučovou pilou

– Strojní podřezávání diamantovým lanem

– Zarážení nerezových plechů do zdiva

  • Injektážní – injektážní metody vytvářejí hydroizolační clonu formou napuštění zdiva vodoodpudivými nebo vodonepropustnými materiály.

Tlakové – tlakové injektáže studené, tlakové injektáže horké

Beztlakové – utěsňující, hydrofobizační, impregnační

  • Elektrofyzikální metody

Jedním z technických prostředků proti vzlínání vody ve zdivu bez izolace jsou elektrofyzikální metody.

– elektroosmotické, – magnetokinetické

  • Elektrochemická metoda

Jedná se o metodu, která spojuje vlastnosti těsnící injektáže a elektrofyzikálního vysoušení zdiva.

doplňkové metody

  • Sanační omítkové systémy

– sanační suché omítkové směsi, – sanační přísady

  • Vzduchoizolační systémy

Vzduchoizolační větrací systémy mají nejdelší tradici v oblasti sanace vlhkého zdiva. Jejich podstata je ve vytvoření vzduchových dutin ve stavební konstrukci s proudícím vzduchem.

– vnější, – vnitřní, – podpodlažní