Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak provést hydroizolaci bez nutnosti použití bitumenovaných pásů?

Výhody našeho řešení:

  • jednoduchá aplikace
  • časová a finanční úspora

problém

Při stavbě suterénu z betonu mohou vzniknout četné problémy vniknutím vlhkosti do konstrukce:

Starý beton není vždy odolný a nepředstavuje dostatečnou ochranu proti vnější vlhkosti.

Beton může mít lokální vady a trhliny vzniklé při betonáži nebo při procesu sedání...

... Nebo praskne při korozi výztuže.

Odolnost izolace proti vzniku vlhkosti nemusí být dostatečné, zvláště proti přechodnému zavodnění.

Zásady efektivního provedení vnější hydroizolace

Úroveň spodní vody by měla být pod podlahou sklepa. Odvedení vody z úrovně podzákladí provedeme podélnou drenáží.

Hydrozolaci musíme provést z následujících důvodů: Ochrany proti vstupu vody do konstrukce Ochrany proti zásypu

řešení

Nepevné části podkladu je nutno odstranit.

Hrubé nerovnosti podkladu přestěrkujeme vysprávkovou hmotou weber.tec 933.

Hmotu weber.tec 824 mechanicky promícháme, dokud nevznikne homogenní pastovitá hmota bez hrudek.

Štětkou nebo zubovou stěrkou naneseme hmotu terizol.

Nerezovým ocelovým hladítkem vyrvnáváme povrch.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.tec 933

těsnící malta

weber.tec 824

pružná, jednosložková, hydroizolační cementová stěrka s normálním tuhnutím