Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak postupovat při renovaci starého zdiva se známkami poškození vlhkostí a solí?

Voda vzniká do zdiva vlivem chybějící nebo porušené izolace, nebo povrchové úpravy. Jedna z nejčastějších škod způsobených vlhkostí zdiva jsou vlhkostní mapy se solnými výkvěty. Ze začátku působí mapy pouze neesteticky, ale další poruchy na sebe nenechají dlouho čekat.

problém

řešení

Příprava podkladu

Starou vlhkou a zasolenou omítku je nutné odstranit do výšky min. 80-100cm nad viditelnou hranici vlhkosti. Okopanou omítku je nutné ihned odstranit z pracovního prostoru.

Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky 1-2cm a zdivo se očistí kartáčem.

Nebo proudem vzduchu.

splňuje požadavky směrnice WTA2‑2‑91

  1. připravený podklad,
  2. weber.san podhoz – SAZ 800,
  3. weber.san vyrovnávací WTA – SAZ 810,
  4. weber.san sanační WTA – SAZ 820 (1x nebo 2x dle stavu zasolení),
  5. povrchová úprava weber.san 600, kerasil nebo weber.ton silikát nebo weber.min.

Pro zvýšení stability zdiva je možné vyškrábané spáry nahradit jinou omítkou s požadovanými parametry nebo již přímo vyplnit sanačním podhozem.

Vyrovnání nerovností se provádí již přímo sanační omítkou, do které vkládáme úlomky pro propustného materiálu jako jsou úlomky cihlových tašek a cihel. Nesmíme používat úlomky betonu a betonových tašek. Podklad lze také vyrovnat dozděním na vápennocementovou maltu.

Při vyrovnání větších nerovností omítkou je nutné omítku vyztužit ocelovou sítí.

Aplikace

Sanační omítka se nahazuje na předem celoplošně nahozený postřik weber.san podhoz SAZ 800.

Terrasan P720/terradry P719 se rozmíchává s čistou vodou (cca 12-13l/1pytel). Do čisté míchačky dáme cca 10 litrů vodyna 1 pytel a dle potřeby přidáme další. Dodatečné přidání provádíme pomalu a tak, aby byla malta na konci míchacího cyklu plasticky tuhá. Doba míchání je min. 3 min a max 7 min.

Vlastní sanační omítka se provádí cca po 3 dnech. V den zpracováí je nutné podklad důkladně, rovnoměrně navlhčit. Při vysokých telotách a větrném počasí je navlhčení také nutné bezprostředně před započetím práce.

Sanační omítka se nanáší ve vrstvě nejméně 3 cm, při vrstvách silnějších se provádí nanášení dvouvrstvě - mokrá do mokré a zároveň se stáhne a zarovná latí. Sanační omítka se ukončí cca 2 cm nad terénem v celé tloušťce.

Po jednom až dvou dnech (podle počasí) se po dobrém navlhčení na tuto omítkovou vrstvu nahodí ještě jedna vrstva sanační omítky silné 0,5 cm a závěrem se za vlhka uhladí hladítkem. K docílení zvláště hladkého nátěrového podkladu se nanese po 2-4 dnech 3-4mm silná vrstva jemné omítky terrasan R600.

Nemá-li být účiněk sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na venkovní plochy k vytváření struktury a barevného provedení použity pouze silikátová nebo silikonová om. 1-1,5mm bez penetrace, silikátové, silikonové nátěry nebo nátěr redis F. V interiéru použijeme kerasil bez penetrace. Před nanášením musí být sanční omítka dobře zatvrdlá a celkově vyschlá (cca po 3 týdnech).

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.san super / strojní

sanační jádrová omítka

weber.san sanační WTA

sanační omítka pro dlouhodobou sanaci

weber.san podhoz

sanační postřik

weber.san vyrovnávací WTA

podkladní sanační omítka

weber.san mono

sanační omítka

weber.san 600

jemná štuková omítka

řešení 2

weber.ton silikát

fasádní silikátový nátěr

weber.min zrnitý

šlechtěná minerální suchá omítka