Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox mix

weber.sys epox mix
weber.sys epox mix

výhody produktů

  • ke spárování kostek z přírodního a umělého kamene včetně keramických tvarovek (stájovek)
  • tloušťky vrstev: 30 – 100 mm
  • maximální velikost zrna 0,1 – 0,64 mm
  • pochůznost: po 24 hod.
  • plná zátěž: po 7 dnech
  • odolný vůči mrazu a posypovým solím a otěru (i pro strojně čištěné střednězátěžové plochy)

drenážní epox. písková spárovačka vhodná pro pochozí i pojízdné plochy

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Přírodní.

Definice výrobku

Drenážní epoxidopísková spárovačka pro vnitřní i vnější použití pro pochozí i pojízdné plochy. Maximální velikost zrna 0,1–0,6 mm. (dle frakcí použitého plniva – křemičitý písek).

Číslo výrobku

WCE

Spotřeba

4 – 10 kg/m2 dle šířky spáry

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Ke spolehlivému zaspárování pojezdných ploch v interiéru i exteriéru, kostky z přírodního i umělého kamene a keramických tvarovek (např. stájovek), kde jsou nutné drenážní vlastnosti. Určeno na pojízdné chodníky, vjezdy do garáží a průjezdy, pojízdná stání osobních vozidel, historická náměstí.

Aplikace

Prvním krokem v aplikaci je řádné promíchání epoxidových kompozitů a následné vmíchání křemičitého písku s vodou.

Po promíchání (dokonalá homogenizace) je doba aplikace vlastní hmoty pouze 30 minut.

Aplikovanou hmotu upravíme pryžovým nebo nerezovým hladítkem do spár mezi kostkami.

Dle velikosti kostek je tloušťka spár 1 – 2 cm. Po utěsnění spár je nutno plochu okamžitě očistit hrubým koštětem.

Povrch kostek zůstane cca 14 dnů lesklý, ale po této době zmatní. Zaspárovanou plochu je třeba, pokud jsou kostky kladeny do drenážního betonu, chránit krycí folií, aby nedocházelo k přílišnému vysychání podkladních vrstev. Plocha je pochozí po cca 24 hod. Plná pojezdová zátěž je možná po cca 7 dnech.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevně osazené kostky z přírodního či umělého kamene nebo keramické tvarovky ve vytvrzeném drenážním betonu weber.mix 861.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům rychlého vysychání a teplotám nad 40°C. Doporučená teplota pro aplikaci 15 – 40°C.

Nářadí

Pryžové nebo ocel. hladítko, nádoba na míchání epox. kompozice, vědro na míchání směsi s pískem, vrtačka, odměrka na vodu.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou nejlépe však přípravkem C 6003.

Více informací

Balení

  • složka A 0,88 kg – plechový obal
  • složka B 0,44 kg – plechový obal
  • 25 kg křemičitý písek – papírový obal.

 

 

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 40°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat prudkému vysychání. Čerstvě položenou plochu přírodních kostek, která je zaspárována weber.sys epox mix je nutno chránit krycí folií.