Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.nivelit extra

NOVÉ SLOŽENÍ!

weber.nivelit extra
weber.nivelit extra

nový

výhody produktů

  • pevnost v tlaku 25 MPa
  • tloušťky vrstev 2– 15 mm
  • rychletuhnoucí - pochůznost po 6 hodinách
  • vhodná pro podlahové vytápění
  • pro ruční zpracování
  • nízké pnutí při vyzrávání
  • zatížení kolečkovou židlí od 3 mm tl. vrstvy

samonivelační modifikovaná cementová hmota

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití.

Použití

Samonivelační cementovou podlahovou hmotu weber.nivelit extra je možno použít pro vyrovnání podkladů zhotovených z nových cementových potěrů, s příslušným přednátěrem i pro starší soudržné přebroušené podklady, pro vyrovnání teracca a ploch s aplikovanou soudržnou dlažbou. Není vhodná pro vyrovnání dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Hmota se nejčastěji používá v bytové a administrativní. Vytváří podklad pro většinu dostupných druhů podlahových krytin. (PVC, lina, koberce, plovoucí podlahy a dřevěné nelepené podlahy). Pouze pro vnitřní prostory. Není určena jako konečná povrchová úprava.

Číslo výrobku

M 640

Spotřeba

Tloušťka vrstvySpotřeba na 1 m2Vydatnost pytle (25 kg)
3 mm5,1 kg4,9 m2
5 mm8,5 kg2,9 m2
10 mm17 kg1,5 m2
15 mm25,5 kg1,0 m2

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do cca 5,25 litrů čisté, studené vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Větší objem vody než 5,25 litrů na pytel negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.)

Pozor: uvedené množství platí pro novou recepturu. Množství záměsové vody kontrolujte podle návodu na obalu. Doba míchání je 2 minuty. Necháme cca. 5 minut odležet poté ještě jednou krátce promícháme.

Doba zpracovatelnosti je do 20 minut.

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob.

Nalitou hmotu upravíme nerezovou podlahářskou šavlí nebo raklí tak, aby byla celistvě rozprostřena na podkladu v příslušné tloušťce. V případě potřeby hmotu bezprostředně po srovnání odvzdušníme trnovým válečkem.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic ( jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weber.bat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím weber.nivelit extra.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5°C , při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo s nádobou, nerezová podlahářské šavle nebo rakle, případně odvzdušňovací váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Barva ... Šedá
Minimální tloušťka vrstvy .... 2 mm
Maximální tloušťka vrstvy .... 15 mm
Použití pro interiér .... ANO
Použití pro exteriér .... NE
Spotřeba vody na 25 kg pytel .... 5,5–6 litrů
Pevnost v tlaku .... 25 MPa
Pevnost v tahu za ohybu .... 6 MPa
Pochůznost ..... do 6 hodin
Vlákna .... NE
Zpracovatelnost při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu .... do 20 minut

Doporučená doba pokládky krytin

Dlažba: min. po 12 hod. po pochůznosti
PVC: min. po 72 hod. po pochůznosti
Koberec: min. po 48 hod. po pochůznosti
Plovoucí podlahy: min. po 24 hod. po pochůznosti
Minimální tloušťka pro zatížení kolečkovou židlí je 3 mm.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.