Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.niv dur

weber.niv dur
weber.niv dur

výhody produktů

  • jednosložková suchá směs se skleněným vláknem
  • samonivelační
  • mísí se s vodou
  • pochůznost po min. 4 hod.
  • v tloušťkách vrstev od 3 do 30 mm

samonivelační podlahová hmota pro tloušťky vrstev 3-30 mm

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Prodává se v šedé barvě.

Definice výrobku

Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu. Jednoduše se zpracovává. Aplikuje se po rozmíchání s vodou na penetrovaný podklad. Podkladní nátěr dle typu podkladu (savý, nesavý).

Číslo výrobku

NIV 500

Spotřeba

1,7 kg/m2/1 mm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Nanáší se běžně v tloušťkách 3 - 30 mm. Slouží k vyrovnání stabilních podkladních vrstev (betonové desky, cementové potěry, betonové prefabrikáty), speciálně pro dřevěné podlahy např. palubky, vlysy, mozaiky, dřevotřískové desky, Cetris desky apod. Penetrace weber.favo haft je určena pro stávající dlažbu, dřevotřískové desky a tuhé dřevěné parkety, stávající nátěry (akrylátové, epoxidové, polyuretanové) a po další úpravě i anhydritové a asfaltové potěry. Hmotu weber.niv dur nepoužívejte na vlhké podklady nebo podlahy se vzlínající vlhkostí a na drolivé a nestabilní podklady.

Aplikace

1. Podlahová hmota weber.niv dur se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) suché směsi do 5 l vody. Míchá se pomocí elektrického míchadla s nízkými otáčkami (cca 500 ot./min.) do homogenní směsi bez hrudek po dobu 3 - 5 minut. Po krátkém odstání (2 minuty) ještě jednou mírně promíchat. Rozmíchaná směs musí být zpracována do 20 min. běžnými postupy.

2. Rozmíchanou hmotu vylijeme na podklad a rozetřeme stěrkou nebo hladítkem. V jednom pracovním procesu lze nanést hmotu do maximální tloušťky 30 mm.

3. Nanesená plocha je dle podmínek a tloušťky vrstvy pochůzná po 4 hodinách.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně pevný, nepohyblivý. Zbaven prachu, mastnot a nečistot. V závislosti na typu podkladu je nutno volit vhodnou penetraci. Nanáší se ve vrstvě 3 - 30 mm. Po diagnostice podkladu se podklad zbaví nečistot a aplikuje se penetrační nátěr dle jeho typu. Pro savé povrchy: weber.podklad A ředěný vodou v poměru 1:5 - 1:8. Pro nesavé podklady: weber.favo haft

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při nanášení musí být od + 5°C do + 25°C, teplota podkladu nesmí být nižší než + 5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímému působení slunečních paprsků, silnému proudění vzduchu a působení ohřevu. V případě použití na podlahové topení je třeba, aby teplota podkladu neklesla pod + 5°C a zároveň nepřesáhla teplotu + 15°C.

Nářadí

Stěrka, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka, nerezové hladítko.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 48 ks - 1200 kg/fr. paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Systémové výrobky

Podkladní nátěry:

savý podklad: weber.podklad A, 

nesavý podklad: weber.favo haft.

Doporučená doba pokládky krytin

Dlažba: min. 12 hod. po pochůznosti

PVC: min. 72 hod. po pochůznosti

Koberec: min. 24 hod. po pochůznosti

Plovoucí podlahy: min. 24 hod. po pochůznosti

Parkety: min. 72 hod. po pochůznosti

Nátěry: min. 72 hod. po pochůznosti

Korek: min. 72 hod. po pochůznosti

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.