Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys acoustic

weber.sys acoustic
weber.sys acoustic

výhody produktů

 • komplexní systém zvukové izolace dodávaný v sadě na 15 m2 nebo 60 m2
 • vyhovuje stávajícím normám
 • snadné a rychlé nanášení
 • celkově snížená tloušťka (10 mm)
 • zachovává objem obytné plochy
 • použitelný pro zátěže v místnostech třídy P3: kanceláře, učebny, bytové prostory

protihlukový podlahový systém

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Skladba

 • Akrylátový lepicí tmel na lepení akustické izolace - kbelík ( weber.sys acoustic cole )
 • akustická izolace weber.sys acoustic o tl.: 3 mm v roli 15 bm
 • spojovací a koutové pásky
 • distanční tělíska (na stanovení vyrovnávací tloušťky zpevňující malty s vyztužujícím vláknem) – bílé čtverce
 • ztužující nivelační malta – weber.sys regreáge
 • lepicí tmel na dlažbu – weber.col max
 • spárovací hmota – weber.joint flex

Spotřeba

 • zvuková izolace spodní vrstvy -spodní vrstva weber.sys acoustic plastikový obal 1,05 m2/m2
  • obvodová pružná páska
  • páska na slepení pásů
  • distanční tělíska na stanovení tloušťky zpevňující malty
  • akryl. lepidlo pro spodní vrstvu weber.sys acoustic cole kbelík 5 a 18 kg 0,2 - 0,3 kg/m2
  • malta pro zpevňující vrstvu weber.sys ragréage pytel 25 kg 9 - 10 kg/m2
  • lepicí tmel pro dlažbu weber.col max pytel 15 kg 4 - 5 kg/m2
  • spárovací hmota weber.joint flex pytel 25 kg 0,5 - 2 kg/m2

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Systém weber.sys acoustic výrazně utlumí hluk a naprosto vyhovuje požadavkům předpisů pro novostavby a doporučujeme i při rekonstrukcí podlah.

Možnosti použití
Výborně tlumí veškeré běžné zvuky (otřesy, chůze, hluk, dopady různých předmětů apod…), které jsou v obydlí přenášeny přes podlahu a nosné stěny.

U novostaveb je hodnota zvukové izolace pro dopadající zvuky vymezena dle platných norem. Nahrazuje naprosto tlumící účinky elastických krytin (PVC podložené plstěnou podložkou, koberce, apod.) Pokud tyto krytiny nahrazujeme dlažbou je weber.sys acoustic výborným řešením.

Aplikace

Doporučení
Spodní vrstva weber.sys acustic musí být bezpodmínečně použita spolu s ostatními výrobky tohoto systému. Při rozdělávání dbejte na míru weber.sys ragréage (5 l vody na balení o 25 kg)! Dlaždice musí být klasifikovány nejméně jako P3.

Aplikace:
Nejdříve si připravte pruhy akustické fólie podle velikosti pokoje. Plstěným válečkem akrylátového lepidla weber.sys acustic cole. Spořeba je přibližně 200 – 300 g/m2 Pak pokládejte připravenou akustickou fólii jako koberec a to spodní vrstvou na lepivý podklad. Jednotlivé pruhy akustické fólii se kladou na sraz a spoje se přilepí přiloženou spojovací páskou. Okolo stěn a pevných konstrukcí se nanáší pružná koutová páska a to samolepícím pruhem na ložnou plochu fólie. Tento systém je možné použít do plochy 40 m2, pak se musí plocha dilatečně dělit pomocí dilatačních profilů. Systém weber.sys acoustic obsahuje i lepicí tmel určený pro všechny typy dlažeb: fermagres rapide, fermaflex technic Jako spárovací hmotu je určená weber.joint flex. Aplikace je možná při teplotním rozmezí +5 °C až + 30 °C.

Decibelový útlum dle velikosti dlaždic rozměr 10x10 cm = 18 dB rozměr 20x20 cm = 18 dB rozměr 30x30 cm = 18 dB rozměr 40x40 cm = 17 dB
1. Nejdříve si připravte pruhy akustické fólie podle velikosti pokoje.

2. Plstěným válečkem naneste akrylátové lepidlo weber.sys acustic cole. Spořeba je přibližně 200 – 300 g/m2

3. Pak pokládejte připravenou akustickou fólii jako koberec a to světlou vrstvou na lepivý podklad.

4. Jednotlivé pruhy akustické fólii se kladou na sraz a spoje se přilepí přiloženou spojovací páskou.

5. Okolo stěn a pevných konstrukcí se nanáší pružná koutová páska a to samolepícím pruhem na ložnou plochu fólie.

6. Pevné konstrukce prostupující nášlapnou plochou musí být odizolovány fólií weber.sys acustic.

7. Dvoumetrovou vodovážnou latí se zaměří rovina pro lití zpevňovací hmoty.

8. Pro stanovení správné výšky nivelační hmoty se použijí distanční tělíska tl. 5 mm.

9. Samonivelační hmota weber.sys regre- áge se nanese do připravené roviny za pomoci ocelového hadítka. Hmota je pochůzná po 4 – 5 hod. a zároveň i připravená pro pokládku.

10. Po vyzrátí samonivelační hmoty weber.sys regreáge se nanáší lepicí tmel weber.col max a kladou se do něj dlaždice. Dlaždice jsou pochůzné po 3 hod. a připravené pro spárování.

11. Jako spárovací hmota je určená weber.joint flex. Po vyspárování je vydlážděná podlaha připravená snést plnou zátěž po 8 hod.

12. Koutové spáry se řeší mezi nášlapnou plochou a soklovou dlaždicí profilem DILEX EKE.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Rovinnost podkladu by neměla přesáhnout nerovnosti ≥ 5 mm na 2 m lati.

Nářadí

Plstěný váleček, unimixer – ruční nástavec na strojní vrtačku (max. 500 otáček/min), hladítko z nerezové oceli „šavle“, hladítko se zuby 6x6 nebo 8x8, gumové stěrka na spárovací hmotu

Více informací

Balení

decibelový útlum dle velikosti dlaždic

rozměr 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, 30 x 30 cm = 18dB

rozměr 40 x 40 cm = 17dB

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.