Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.bat výztuž

weber.bat výztuž

výhody produktů

  • alkalická odolnost
  • minimalizace vzniku smršťovacích trhlin a dalších defektů při vyzrávání potěrů
  • nízká hodnota protažení
  • minimalizace defektů
  • velikost oka 40 × 40 mm
  • jednoduchá aplikace
  • snadná manipulace i transport
  • alterntivní řešení k některým lehkým ocelovým výztužím.

sklovláknitá tkanina

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Sklovláknitá tkanina určená jako výztuž do vybraných cementových potěrů.

Použití

Weber.bat výztuž se využívá jako armovací sklovláknitá tkanina pro vybrané cementové potěry, ve kterých výrazně omezuje vznik smršťovacích trhlin a dalších defektů při vyzrávání a zvyšuje pevnosti (především pevnost v tahu za ohybu) celého souvrství.

Číslo výrobku

G120

Spotřeba

  • 1,1 bm/1 m2

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Aplikujte cca. 2/3 tloušťky cementového potěru, poté výztužnou síť zakomponujte do úrovně vrchní třetiny patřičně zhutněného cementového potěru a proveďte konečnou výšku potěru včetně dostatečného zhutnění a povrchového upravení (zatočení). Přitom spoje výztužné sítě překládejte o 100 mm.

Podmínky pro zpracování

Dle podmínek příslušného cementového potěru, do kterého vkládáme sklovláknitou tkaninu.

Nářadí

Odlamovací nůž nebo nůžky, metr, pravítko.

Více informací

Balení

V rolích šíře 1 m a délce 20 nebo 50 bm.

Skladování

V suchý a krytých skladech, minimálně 24 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.