Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.bat podložka dB

weber.bat podložka dB

nový

výhody produktů

  • akustická podlahová podložka pro systém weber.sys dB
  • tloušťka 5 mm
  • návin o šíři 1 m
  • snadné formátování nožem, nůžkami
  • objemově stabilní
  • snadná aplikace
  • kročejový útlum v systémech weber.sys dB minimálně 17 dB

akustická podlahová podložka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Systémová akustická podložka pro zajištění kročejového útlumu v podlahách na bázi speciálního lehčeného polyetylenu.

Použití

Weber.bat podložka dB je určena jako základní vrstva tlumící kročejový hluk v akustickém systému weber.sys dB. Systém weber.sys dB je určen do prostor bytové či administrativní výstavby s celkovým plošným zatížením max. 2 kN/m2 dle ČSN 744505.

Číslo výrobku

PDB

Spotřeba

  • 1 bm/m2 

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Podložka se rovnoměrně rozprostře na připravený podklad tak, aby jednotlivé pásy byly položeny vedle sebe na sráz bez mezery. Tyto spoje se přelepí vhodnou lepící páskou. Podložku lze při pokládce lokálně fixovat akrylátovým nebo silikonovým tmelem k podkladu. Podložka se v případě potřeby formátuje nožem nebo nůžkami. Podlaha místnosti musí být beze zbytku pokryta jednotlivými pruhy podložky, které jsou spojeny vhodnou lepící páskou mezi sebou i k systémové obvodové dilataci.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podkladem pro pokládku weber.sys podložky dB je jakýkoli nosný, pevný, stabilní, vyzrálý podlahový materiál, jehož celková rovinnost není horší než 3 mm na dvoumetrové lati. Podklad nesmí vykazovat lokální výstupky či ostrá místa, která by podložku po zatížení mechanicky poškodila.

Podmínky pro zpracování

Teplota vzduchu i podkladu při aplikaci odpovídá požadavkům následně aplikovaných materiálů, především pak weber.bat beton dB

Nářadí

Nůž, nůžky, metr, vhodná lepící páska.

Čištění

Materiál nezanechává na nářadí nečistotu.

Více informací

Balení

V rolích o délce 50 m a šíři 1 m.

Skladování

Bez omezení v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.