Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys pur lak

weber.sys pur lak
weber.sys pur lak

výhody produktů

  • Vysoká odolnost proti oděru
  • Pro vnitřní i venkovní použití
  • Nízkovizkózní dvousložková hmota
  • Pochůznost po 12 – 24 hodinách
  • Vysoká odolnost proti UV záření
  • Transparentní matnéprovedení
  • Odolnost povětrnostním vlivům 

ochranný, polyuretanový, dvousložkový lak odolný UV záření

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Transparentní matná.

Definice výrobku

Dvousložkový epoxidový oděruvzdorný lak pro finální ochranné vrstvy povrchů.

Spotřeba

cca. 0,125 kg/m2/na jeden nátěr.

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Používá se jako pojivo pro zhotovení penetračních nátěrů, stěrek. Jako penetrační pryskyřice výtečně zatěsňuje kapiláry a uzavírá póry v cementových a betonových podkladech. Je vhodná i jako krycí nátěr na samonivelační stěrku. Vhodný na podklady, vystavené vysokému mechanickému namáhání.

Weber.sys PUR lak je určen pro venkovní i vnitřní matné nátěry očištěných a povrchově upravených cementových podkladů, případně dřevěných palubkových a parketových podlah a korku. Je vhodný pro ochranné nátěry venkovních i vnitřních epoxidový ploch, kde zamezuje nadměrnému žloutnutí podkladních vrstev vlivem UV záření. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnosti, UV záření, chemickým vlivům a vlhkosti. Dále má vysokou tvrdost, odolnost v ohybu, rychle zasychá. Není vhodný do vysoce namáhaných skladovacích a výrobních prostor.

Aplikace

Dodává se již ve správném poměru složky A (pryskyřice) a složky B (tvrdidlo). Připraví se vlitím složky B do složky A a následným dokonalým promícháním obou složek pomaloběžným míchadlem. (cca. do 300 ot./min.). Mísí se 2 – 3 minuty, až do homogenní směsi. Následně se přelije do jiné čisté nádoby a opět se důkladně promíchá po dobu 1 – 2 minut. Po namíchání se směs aplikuje na připravený podklad a to nylonovým nebo velurovým válečkem či štětcem. Vždy je nutné dbát na dokonalé roztírání laku tak, aby tloušťka zaschlého filmu jednotlivého nátěru nepřekračovala max. 50 μm. V případě větších vrstev může dojít k nedokonalému vytvrzení nátěrového systému, které je způsobeno uzavřením těkavých látek ve vrstvě hmoty. Doba zpracovatelnosti je při 20 °C cca. 30 minut po smíchání obou složek. Připravujte si proto takové množství kompozice, které do půl hodiny zpracujete. Aplikujeme v 1 – 3 vrstvách. Případný časový odstup mezi vrstvami je 24 hodin.

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost hmoty k podkladu je nutné mechanicky odstranit. Podkladní vrstva musí vykazovat maximálně 4 % zbytkové vlhkosti.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu, vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +10°C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod + 10°C , při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C a nad + 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Pomaloběžné spirálové míchadlo nebo vrtačka s míchacím nástavcem, nádoba na míchání velurový váleček, popřípadě štětec.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití čistí ředidlem U 6002.

Balení

4,8 kg plechové obaly.

Skladování

V suchých, krytých skladech při teplotě 5 – 25°C, po dobu vyznačenou na obalu výrobku.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Časové údaje o pochůznosti hmoty jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat. Weber.sys PUR lak nesmí být použit pro úpravu povrchů přicházejících do styku s potravinami, pitnou vodou, k nátěrům dětských hraček.

Systémové výrobky