Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox plastbeton

weber.sys epox plastbeton

výhody produktů

  • Dlouhá životnost
  • Vysoká odolnost proti otěru
  • Omyvatelný, odolný chemickým vlivům
  • Pochůznost po 12 až 24 hod.
  • Pochůznost od 3 mm
  • Pojízdnost od 10 mm
  • Do interiéru i exteriéru

třísložková polymerbetonová kompozice

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

vzorník barev

Definice výrobku

Třísložková polymerbetonová kompozice

Číslo výrobku

NP 665

Spotřeba

18,25 kg/1 cm/m2

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Polymerbetonový komplet je třísložkový systém určený k opravám a finální úpravě převážně betonových podkladů.

Aplikace

Po důkladném promíchání vysypeme na podklad. Hmotu nejdříve rozhrneme dřevěnou latí a důkladně jej udusáme. Povrch zatáhneme ocelovým hladítkem smáčeným v ředidle pro epoxidové nátěrové hmoty (S 6300 nebo S 6003). Rozpouštědlo nikdy nepřidáváme do pokládané kompozice.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací polymerbetonu používáme weber.sys epox penetrace rozpouštědlová (24 hod. před aplikací polymerbetonu).

Nářadí

Nádoba na míchání, spirálové míchadlo, vrtačka, hladítko.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné po ukončení prací očistit přípravkem C 6003.

Více informací

Balení

V 18,25 kg plastových obalech a 365 kg plechových obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Zatížení

Lehké zatížení:
tl. vrstev 5 mm (chodníky, balkony, terasy, schodiště, sklepy)

Střední zatížení:
tl. vrstev 10 mm (garáže, sklady, autoservisy, výrobní haly)

Těžké zatížení:
tl. vrstev 20 mm (vjezdy a přejezdy pro nákladní vozidla, traktory apod.)

Popis zpracování

Nejprve smícháme složku A s tvrdidlem B. Důkladně homogenizujeme cca 2 – 3 min. Do takto naložené kompozice postupně přidáváme složku C – plnivo. Po důkladném promíchání a dokonalém smočení plniva je polymerbeton připraven k aplikaci.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Systémové výrobky