Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox PEAL

weber.sys epox PEAL

nový

výhody produktů

  • finální vzhled pomerančové kůry
  • mechanická i chemická odolnost
  • určeno pro profesionální uživatele

dvousložková epoxidová podlahová hmota se strukturovaným pololesklým povrchem

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

-

Definice výrobku

Používá se pro zhotovení zátěžových nátěrů pro cementové podklady a to ve skladovacích prostorách, halách, garážích, obchodech a podobně. Vyznačuje se vynikající chemickou i mechanickou odolností. Povrch vyzrálé hmoty vykazuje vzhled pomerančové kůry, díky čemuž zvyšuje protiskluznost a rozptyluje světlo

Číslo výrobku

NP PEAL

Spotřeba

0,25 kg/m2/1 vrstva

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Balení

5 kg plastové obaly

Skladování

6 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.