Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox P100

weber.sys epox P100

nový

výhody produktů

  • penetrační nátěry pro systémy PEAL a ANTISLIP
  • pro cementové savé podklady
  • určeno pro profesionální uživatele

dvousložkový epoxidový bezrozpouštědlový penetrační nátěr

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

-

Definice výrobku

Používá se pro základní penetrační nátěru podkladů v systému PEAL a ANTISLIP a to pro většinu cementových podkladů. Utěsňuje porezitu podkladu, zpevňuje povrchovou vrstvu. Je odolný jak mechanicky tak chemicky.

Číslo výrobku

NP P100

Spotřeba

0,3–0,45 kg/dm2 dle savosti

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Balení

5 kg plastové obaly

Skladování

6 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.