Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox NS

weber.sys epox NS

výhody produktů

  • do extrémně namahaných prostor
  • možnost pigmentace
  • interiér i exteriér
  • pochůznost po 12-24hod
  • odolná vůči vodě, alkáliím, kyselinám, solným roztokům, minerálním olejům, mazivům a pohonným hmotám
  • vhodná pro nepřímý styk s potravinami. 

silnovrstvý, finální nátěr na bázi epox. pryskyřice, bezrozpouštědlový

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

šedá, okrová a možnost pigmentace do odstínů RAL

Definice výrobku

Dvousložková, bezrozpouštědlová, epoxidová pryskyřice pro povrchovou úpravu vodorovných konstrukcí do extrémně namahanývh prostor. Vhodná pro nepřímý styk s potravinami. 

Číslo výrobku

NP 662

Spotřeba

  • nátěr: cca 0,2- 0,3kg/m2
  • stěrka: cca 0,5-0,8kg/m2

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Používá se na povrchovou úpravu vodorovných konstrukcí jako nátěr či stěrka. Vhodný všude tam, kde je nurná vysoká odolnost vůči oděru, povětrnosti, chemickým vlivům. Zaručená umyvatelnost a bezprašnost.

Aplikace

Dodává se již ve správném poměru složky A (pryskyřice) a složky B (tvrdidlo). Připraví se, dokonalým rozmícháním složky B do složky A, pomocí míchadla. Mísí se cca 3min až do homogennosti hmoty. Následně se přelije do jiné nádoby a opět se důkladně, po dobu min. 1 min znovu promíchá. Po namíchání se směs aplikuje na předem připravený podklad, nylonovým válečkem nebo stěrkou.  Pro vytvoření designové podlahy v interiéru je možné do nezavadlé pryskyřice vsypat akrylátové chipsy různých barev a po vytvrdnutí přelakovat epoxidovým lakem weber.sys epox lak. Při aplikaci je nutno dbát, aby nevznikaly loužičky hmoty.  Pro zajištění přilnavost dalších vrstev je vhodné povrch zbrousit. Další vrstvu je vhodné aplikovat cca po 12-24 hod., při teplotě 8-23°C max však po 2 dnech.

Zpracovatelnost směsi je cca 45min.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba na míchání, spirálové míchadlo, nylonový váleček.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí přípravkem C6003.

Více informací

Balení

Ve 6,5 a 13kg plechových nádobách.

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +15 do +25°C po dobu vyznačenou na obalu výrobku. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Dvousložková, epoxidová pryskyřice.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Systémové výrobky