Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox LAK BZR

nový

výhody produktů

  • lesklý finální vzhled
  • mechanická i chemická odolnost
  • krycí vrstva pro systém antislip
  • určeno pro profesionální uživatele

dvousložkový epoxidový bezrozpouštědlový transparentní lak s lesklým povrchem

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

transparentní lak

Definice výrobku

Používá se pro zhotovení zátěžových vrchních transparentních nátěrů, spolu s přídavkem 6% weber.sys epox ANTISLIP dokončují celkové souvrství systému ANTISLIP. Vyznačuje se vynikající chemickou i mechanickou odolností i odolností vůči water-spottingu.

Číslo výrobku

NP BZR

Spotřeba

0,1 – 0,15 kg/m2 pro ANTISLIP

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Balení

5 kg plastové obaly

Skladování

6 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.