Weber - Saint-Gobain

weber.sys epox chips

výhody produktů

akrylový chips do epoxidových pryskyřic dekorativní úprava epoxidových podlah

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Používá se jako dekorativní úprava při provádění epoxidových nátěrů a stěrek jako např. weber.sys epox nátěr silnovrstvý, tenkovrstvý. Jako finální úpravu doporučujeme plochu ošetřit krycím ochranným lakem weber.sys epox lak nebo weber.sys PUR lak v odstínech černá, bílá, šedá, žlutá, modrá, zekená a červená..

Barevné odstíny

šedá, okrová a možnost pigmentace do odstínů RAL

Číslo výrobku

NP 664

Spotřeba

  • cca 0,03 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Více informací

Balení

1 kg plastové obaly

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +15 do +25°C po dobu vyznačenou na obalu výrobku. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.