Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox chips

výhody produktů

akrylový chips do epoxidových pryskyřic dekorativní úprava epoxidových podlah

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Používá se jako dekorativní úprava při provádění epoxidových nátěrů a stěrek jako např. weber.sys epox nátěr silnovrstvý, tenkovrstvý. Jako finální úpravu doporučujeme plochu ošetřit krycím ochranným lakem weber.sys epox lak nebo weber.sys PUR lak v odstínech černá, bílá, šedá, žlutá, modrá, zekená a červená..

Barevné odstíny

šedá, okrová a možnost pigmentace do odstínů RAL

Číslo výrobku

NP 664

Spotřeba

  • cca 0,03 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Více informací

Balení

1 kg plastové obaly

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +15 do +25°C po dobu vyznačenou na obalu výrobku. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

video