Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox AQUA

nový

výhody produktů

  • penetrační a zároveň krycí nátěr
  • mechanická i chemická odolnost
  • určeno pro profesionální uživatelel

dvousložkový vodou ředitelný epoxidový podlahový nátěr na cementové podklady

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Používá se pro zhotovení zátěžových nátěrů pro cementové podklady a to ve skladovacích prostorách, halách, garážích, obchodech a podobně. Vyznačuje se vynikající chemickou i mechanickou odolností i zpracovatelským komfortem.

Číslo výrobku

NP AQUA

Spotřeba

0,2 – 0,3 kg/m2/1 vrstva

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Balení

5 kg plastové obaly

Skladování

6 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.