Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox ANTISLIP

weber.sys epox ANTISLIP

nový

výhody produktů

  • transparentní barva neovlivňuje odstínovost
  • dodáva sametový vzled souvrství
  • určeno pro profesionální uživatele

plnivo do vrchní vrstvy systému ANTISLIP na bázi křemíku

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

transparentní barva

Definice výrobku

Používá se jako plnivo do vrchní vrstvy systému ANTISLIP, která je tvořena hmotou weber.sys epox lak BZR spolu se 6 % weber.sys epox ANTISLIP. Takto připravená hmota dodává celkovému souvrství hedvábný vzled i vylepšený protiskluz.

Číslo výrobku

NP ANTISLIP

Spotřeba

cca 6 – 9 g/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Balení

300 g plastové obaly

Skladování

12 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.