Weber Saint-Gobain - Official website of the company

nepodceňujte

Doporučujeme před zahájením veškerých podlahářských prací seznámit se s našimi doporučeními. 

nepodceňujte

  • dodržujte podmínky zpracování uvedené na obalu výrobku
  • dodržujte množství záměsové vody
  • záměsová voda musí být čistá
  • záměsová voda nesmí být teplá
  • nepodceňujte diagnostiku podkladu - vlhkost, soudružnost apod
  • dodržujte aplikační postupy
  • dodržujte pravidla dilatace
  • správná volba materiálu v závislosti na podkladu a funkčnosti finální plochy
  • v případě jakýchkoliv problémů či nestandardního podkladu kontaktujte naše specialisty

A nyní můžete zahájit podlahářské práce.