Weber Saint-Gobain - Official website of the company

volba samonivelační hmoty


Jak správně vybrat podlahovou hmotu? Jak správně zahájit práce před podlahářskými prácemi? Seznamte se s našimi doporučeními.

podklady - posouzení

 • a) posouzení savosti: 
  • zkouška: na podklad nalijeme malé množství vody a pokud se do 5 min. voda do podladu zcela nevsaje, je podklad nesavý
 • b) volba přednátěru:
  • savý:
   • weber.podklad A, poměr řešení 1:5 až 1:8 s vodou
  • nesavý:
   • weber.podklad haft
  • problematický:
   • weber.sys epox podklad - epoxidový přednátěr zasypaný suchým, křemičitým pískem.
   • problematickým se rozumí například zbytky lepidel neznámého původu, neodstranitelné, rozložené podklady krytin, vsáklé do podkladních betonů, nátěry neznámého původu
 • c) pevnost a tvrdost podkladů:
  • zkouška: posuzuje se zarytím ocelového trnu do podkladu. pokud se trn nezarývá, je povrch dostatečně pevný.
  • tvrdost: ověříme poklepem tzv. Poldi kladívkem
 • d) stabilita podkladů:
  • zkouška - vizuální - podklad nesmí vykazovat trhliny, které při zatížení jednotlivých ker vykazují nestejnoměrnou výšku a rozevírají se.
  • u nestabilních podkladů je třeba zjistit důvody vzniku prasklin:
   • provádí se hloubkovou sondou v průměru 5 cm do hloubky podkladní vrstvy - pouze za přítomnosti vedoucího pracovníka stavby - nebezpečí proražení instalací.
  • řešení:
   • sešití pomocí epoxidové sešívací sady weber.floor sešívač
   • celková destrukce a odstranění podkladů
   • u dřevěných podkladů upevnění jednotlivých dílů
 • e) separační vrstvy
  • zkouška: pomocí ocelového plochého dláta se provede sonda na podkladu, který vykazuje zbytky cementového mléka (šedý povlak) nebo je strojně zahlazen (glet proveden s pomocí voskové emulze)
  • řešení:
   • obroušení, otryskání, ofrézovaní až na vrstvu pevného podkladu bez separace, někdy až 5mm
 • f) drolivý povrch
  • zkouška - obdobně jako v bodu e)
  • řešení:
   • otryskání až na soudržný povrch podkladu a odstranění nečistot
   • pokud tato operace není účinná, pokusíme se podklad zpevnit weber.sys epox podklad zapískovaný, v případě, že i tato varianta není účinná, doporučujeme celoplošnou destrukci nebo překrytí této vrstvy suchým procesem, např. desky.
 • g) zbytky lepidel
  • řešení:
   • odstranění mechanickou cestou
   • udělat zkoušku na savost
   • přednátěr volit jako na nesavé nebo problematické povrchy (weber.podklad haft, epoxidové přednátěry- weber.sys epox podklad zapískovaný)
 • h) nátěry
  • stabilní - pevné:
  • řešení:
   • volit přednátěr jako u nesavých nebo problematických povrchů (před provedením přednátěru je třeba odstranit leštidla a vosky) Prostředky na odstraňování mastnost: saponáty, rozpouštědla. Odstranění vosků: alkalická rozpouštědla (soda)
  • nestabilní:
   • mechanickou cestou odstranit
 • i) dlažby
  • zkouška - stabilita se zkouší poklepem každé jednolivé dlaždice
  • řešení:
   • volné dlaždice je třeba znovu přilepit nebo volná místa vyspravit rychloopravnou hmotou weber.bat opravná hmota na cementové bázi
   • povrch očistit, odmastit apod.
   • přednátěr zvolit jako nesavé povrchy
 • j) teraco
  • řešení:
   • očistit povrch, odmastit a odstranit vosky
   • přednátěr jako u nesavých podkladů
   • ve většině případů sešít praskliny pomocí epoxidové sešívací sady-weber.floor sešívač
   • většinou však celoplošné otryskání povrchů, nelze dokonale očistit od mastnoty
 • k) anhydritové potěry - nejvíce problematické povrchy
  • závady:
   • při nedodržení předepsané výšky potěru praskliny téměř neodstranitelné
   • separační vrstvy sádrovce až do výšky 4 mm - nutno obrousit nebo odfrézovat
   • většina z nich nesplňuje pevnost v tlaku na zatížení kolečkovou židlí. Proto je nutné tyto plochy přestěrkovat cementovou stěrkou s náležtou pevností. Před stěrkováním je nutné použít speciální přednátěr pro velice savé podklady Doporučujeme použít weber.podklad haft
   • problémy se zbytkovou vlhkostí, vysychají 3x déle než betonové potěry
   • problémy se vzlínající vlhkostí u ocelových kontrukcí a špatně zaizolovaných ploch proti zemní vlhkosti
   • dle ČSN zbytková vlhkost před kladením krytin činí max. 0,5% u vytápěných podlah max. 0,3%