Weber Saint-Gobain - Official website of the company

doporučená zbytková vlhkost

Jaká je maximální možná vlhkost podkladu při přípravě podkladů pro podlahové systémy? Nahlédněte...

V případě dotazů kontaktujte naše obchodně technické poradce.

Zaměřená vhkost na podkladu dle ČSN je max. 4% pro kladení dalších vrstev. Doporučujeme však pro aplikaci dalších vrstev podlahy dodržovat vlhkost max. 1,5-2%CM a to u betonových potěrů. U anhydritových potěrů se zabudovaným podlahovým vytápěním zbytková vlhkost max. 0,3%CM a bez zabudovaného podlahového vytápění max. 0,5%CM

Vše je odvozeno z praktických zkušeností v podlahářské praxi. Zároveň je třeba dbát na to, aby byly podklady řádně podizolovány proti vzlínající zemní vlhkosti.