Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys dB podlahový akustický systém s PVC/vinylem, minimální kročejový útlum ΔLw = 21 dB

problém

řešení

postup

Provedeme diagnostiku podkladu. Celková rovinnost podkladu nesmí být horší než 3 mm na dvoumetrové lati. Podklad nesmí vykazovat lokální výstupky či ostrá místa, která by následně aplikovanou podložku po zatížení mechanicky poškodila. V případě nutnosti plochu lokálně vyspravíme weber.bat opravnou hmotou nebo celoplošně vybranou samonivelační hmotou řady weber.floor.

Weber.bat podložku dB rovnoměrně rozprostřeme na připravený podklad tak, aby jednotlivé pásy byly položeny vedle se be na sráz bez mezery. Tyto spoje se přelepí vhodnou lepící páskou. Podlaha místnosti musí být beze zbytku pokryta jednotlivými pruhy podložky, které jsou spojeny vhodnou lepící páskou mezi sebou i k předem provedené systémové obvodové dilataci weber.dilatační páska.

Na takto připravený povrch aplikujeme weber.bat beton dB v celkové tloušťce od 40 mm do 55 mm s vložením armovací textilie weber.bat výztuž v úrovni horní třetiny souvrství.

Po vyzrání weber.bat beton dB provedeme penetraci pomocí weber.podklad floor ředěným vodou v poměru 1:3.

Na takto připravený povrch aplikujeme samonivelační cementovou hmotu weber.floor 4150 v minimální tloušťce 5 mm.

PVC či vinylovou podlahovou krytinu minimální tloušťky 2 mm lepíme na vyzrálý podklad pomocí disperzního lepidla weber.floor 4815.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.bat podložka dB

akustická podlahová podložka

weber.bat beton db

Jednosložková suchá směs na bázi cementu

weber.bat výztuž

sklovláknitá tkanina

weber.podklad floor

penetrační nátěr

weber.floor 4150

samonivelační modifikovaná cementová hmota

weber.floor 4815

lepidlo na PVC a CV/SE