Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak renovovat podlahy ve skladových prostorách s lehkou až střední zátěží?

problém

Stav podlah ve skladových prostorech před opravou:

Skladové prostory s lehkou až střední zátěží patří mezi nejběžnější podlahy v průmyslové výstavbě. Starší podklady běžně vykazují výtluky, praskliny a další mechanické defekty. Časté je i poškození povrchových ochranných vrstev.

Pokud je po přebroušení, otryskání nebo frézování povrchů na podkladu klasický prostý savý beton, lze postupovat podle běžného technologického postupu uvedeného dále. Pokud je současný povrch tvořen strojně leštěným betonem nebo drátkobetonem, je nutné navrhovat technologii individuálně po konzultaci s našim technikem.

Příklady prostor s lehkou a střední zátěží

skladové prostory s lehkou zátěží:

  • Skladové prostory bez manipulační techniky
  • Skladové prostory s ruční přepravou břemen nebo přepravou pomocí kolových vozíků (kárka)
  • Sklepní prostory a půdy, kolárny, sušárny, kočárkárny a pod.
  • Pěší komunikační prostory a chodby

skladové prostory se střední zátěží:

  • Skladové prostory s provozem paletizačních vozíků s gumovými koly, hmotnost břemene do 1t.
  • Skladové prostory s provozem vysokozdvižných vozíků, hmotnost břemene do 1t.
  • Skladové prostory s pojezdem osobních automobilů a dodávek do 3,5 t.

řešení

příprava podkladu

Podklad podle potřeby obrousíme, otryskáme, obrokujeme nebo odfrézujeme až na nosnou část. Odstraníme všechny separační vrstvy. Vysajeme prach a dle intenzity znečištění odmastíme kontaminovaná místa. Pokud jsou podkladní mazaniny nové, odstraníme cementové mléko a jiné separátory z povrchu. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace.

Pokud jsou na podkladu patrné trhliny, sešijeme je pomocí epoxidového materiálu weber.floor sešívač a spon. Prokazatelně staticky dotvarované trhliny lze i vytmelit pomocí weber.color POLY.

Pro vysprávku hlubších výtluků a jiných větších mechanických defektů na podkladu lze použít weber.sys epox PB v přírodním odstínu. Vysprávky je nutné provádět na čistý a weber.sys epox penetrací rozpouštědlovou penetrovaný podklad.

Pro jemnější vysprávky a tmelení defektů lze použít weber.sys epox podklad naplnění křemičitým pískem nebo LOD křemičitou moučkou. Poměr plnění je individuální dle potřeby zpracovatele. Doporučujeme maximálně 8 dílů plniva na jeden díl natužené epoxidové hmoty. Vysprávky je nutné provádět na čistý a weber.sys epox penetrací rozpouštědlovou penetrovaný podklad.

Pro vysprávky a tmelení „do nuly“ lze použít weber.sys epox podklad naplněný tixotropní přísadou weber.sys epox TXP. Poměr plnění je individuální dle potřeby zpracovatele. Vysprávky je nutné provádět na čistý a weber.sys epox penetrací rozpouštědlovou penetrovaný podklad.

Aplikace finální povrchové epoxidové úpravy

1/ řešení s použitím vyrovnávací samonivelační cementové hmoty

Připravený povrch napenetrujeme. Penetraci volíme podle savosti a stavu podkladu, a to weber.podklad floor ředěný vodou v poměru 1:3 na savé podklady, nebo weber .sys epox podklad se vsypem křemičitého písku pro nesavé a problematické podklady.

Podklad celoplošně vyrovnáme zátěžovou samonivelační hmotou weber.floor 4655 v minimální doporučené tloušťce 6 – 8 mm. Samonivelační hmotu necháme vyzrát 7 dní před nanášením epoxidových povrchových úprav.

Na přebroušený podklad vyzrálé samonivelační hmoty weber.floor 4655 aplikujeme nylonovým válečkem penetrační nátěr weber.sys epox penetrace rozpouštědlová tak, aby se netvořili skelné loužičky.

Po 24 hodinách aplikujeme nylonovým válečkem první vrstvu nátěrové epoxidové hmoty weber.sys epox nátěr tenkovrstvý, přičemž dbáme na roztírání materiálu tak, aby nedocházelo k vrstvení. Po dalších 24 hodinách aplikujeme druhou vrstvu epoxidové hmoty weber.sys epox nátěr tenkovrstvý. Povrch je pochůzny po 24 hodinách, plně zatížitelný po 7 dnech.

2/ řešení pomocí epoxidového záškrabu

Na otryskaný nebo odfrézovaný či přebroušený savý podklad aplikujeme nylonovým válečkem penetrační nátěr weber.sys epox penetrace rozpouštědlová tak, aby se netvořili skelné loužičky. Penetrační nátěr necháme 24 hodin vyzrát.

Do jednoho hmotnostního dílu natužené hmoty weber.sys epox nátěr silnovrstvý v příslušném odstínu vmícháme 1 hmotnostní díl weber.křemičitého písku a dostatečně promícháme pomaloběžným míchadlem.

Takto namíchanou hmotu aplikujeme na podklad za pomocí dlouhého ocelového hladítka. Hmotu tzv. strečujeme po podkladu, tj, hladítkem aplikujem minimální možnou vrstvu hmoty tak, jak nám dovolí frakce vmíchaného křemičitého písku.

Bezprostředně poté aplikovanou hmotu dorovnáme a odvzdušníme za pomoci ježkového odvzdušňovacího válečku nejlépe s tzv. háčkovým trnem. V případě požadavku na silnější fi lm epoxidového překrytí lze povrch následně přetřít příslušným epox. nátěrem.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.floor 4655

samonivelační modifikovaná cementová hmota

weber.sys epox - penetrace rozpouštědlová

epoxidová penetrační pryskyřice / základní epoxidový dvousložkový nátěr

weber.křemičitý písek

křemičitý písek