Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak aplikovat nivelační hmotu na anhydritové potěry?

Co je to anhydritový potěr?

Litá hmota na bázi sádrovce (síran vápenatý), plněná pískem a nalévaná ve vrstvě 3 – 6 cm dle typu anhydritu a jeho pevnosti. Užívá se u novostaveb i při rekonstrukcích a má tu výhodu, že se velice dobře zpracovává a nezatěžuje konstrukce, protože má relativně nízkou hmotnost na čtvereční metr aplikované hmoty. V současné době je anhydritový potěr velice užívaným materiálem na stavbách.

problém

řešení

Proč vůbec nivelovat anhydritový potěr?

Přestože je anhydritový potěr samonivelační, je nutné jej v některých případech dorovnat samonivelační hmotou. Potěr samotný má několikanásobnou velikost plniva (písku) oproti samonivelační hmotě. Proto je důležité především pro elastické podlahové krytiny (PVC, vinyl, lino a podobně) dorovnat lokální rovinnost a hladkost povrchu pomocí samonivelační hmoty. V případě kladení elastických podlahovin přímo na anhydritový potěr hrozí velmi pravděpodobně prokreslení hrubší struktury tohoto potěru i do podlahové krytiny, čímž dojde nejen ke znehodnocení celkového estetického vzledu podlahy, ale i ke zkrácení životnosti podlahové krytiny.

Každý anhydritový oškrábaný i neoškrábaný potěr má na svém povrchu zbytky separační vrstvy – sádrovce, který je nutno před aplikací obrousit a vysát veškeré nečistoty.

Další problémem u anhydritových potěrů je ten, že je velice savý.

U anhydritových potěrů je nutno dbát na další závažnou věc, a to je zbytková vlhkost v potěru. Anhydritové potěry se zbavují zbytkové vlhkosti v průměru až 3× déle než klasické betonové potěry. Proto je nutné před aplikací zbytkovou vlhkost řádně změřit v celé vrstvě potěru (hlavně ve spodní třetině). Hodnoty zbytkových vlhkostí dle ČSN 74 45 05 měřených CM přístrojem musí být menší než 0,5 % pro podklady bez podlahového vytápění a na 0,3 % pro podklady s podlahovým vytápěním.

Penetrování anhydritových potěrů před aplikací nivelačních hmot:

  1. Weber.podklad floor ředěný vodou v poměru 1:2 pokud tloušťka vrstvy následně lité samonivelační hmoty nepřesáhne 10 mm.
  2. Weber.sys epox podklad se vsypem křemičitého písku (NP 999 W PE) pokud je tloušťky vrstvy následné lité samonivelační hmoty větší než 10 mm.

Podklad řádně očistíme od separačních vrstev a přebrousíme (dle doporučení na vedlejší straně).

Po dokonalém očištění povrchu naneseme na podklad penetrační nátěr dle předpokládané tloušťky následně aplikované nivelační hmoty.

Podlahová hmota weber.floor 4150 či weber.floor 4190 se připraví postupným vmícháním jednoho pytle (25 kg) suché směsi do příslušného množství vody. Míchá se pomocí elektrického míchadla s nízkými otáčkami (cca 500 ot./min.) do homogenní směsi bez hrudek po dobu 3 – 5 min. Po krátkém odstání (2 minuty) ještě jednou mírně promíchat.

Po řádném rozmíchání hmoty jí aplikujeme na připravený povrch a to pomocí podlahářské šavle nebo rakle. V případě potřeby povrch aplikované nivelační hmoty odvzdušníme trnovým válečkem (ježkem), a to bezprostředně po roztažení hmoty na povrch.

Technologická přestávka pro vyzrání samonivelační hmoty před kladením podlahových krytin se řídí technickým listem vybrané samonivelační hmoty.

Anhydritové potěry doporučujeme vždy nivelovat nivelačními hmotami Weber. Tím dosáhnete vysoké pevnosti podlah, odo lávající tlaku kolečkové židle.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.podklad floor

penetrační nátěr

weber.křemičitý písek

křemičitý písek

weber.floor 4150

samonivelační modifikovaná cementová hmota