Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.set standard

weber.set standard
weber.set standard

výhody produktů

  • pro tenkovrstvé lepení obkladů i dlažeb v interiéru s krátkou dobou korekce
  • vhodné pro nasákavé dlaždice 
  • třída C1T

standardní lepidlo na obklady a dlažby třídy C1T

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

Číslo výrobku

TST 25

Spotřeba

4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

  • pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton - podlahy ve vlhkých provozech - k lepení keramických obkladů a nasákavých dlažeb 
  • nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

Aplikace

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5,5 - 6l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat. 1. Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení - tzn.: Na dlaždici se nanese vrstvu lepidla 1-2 mm silná. U soklů doporučujeme maximální velikost dlaždic 15 x 10 cm, lepení stejnou metodou. 2. Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 x 6 nebo 8 x 8 mm dle velikosti dlaždic. 3. Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Na penetraci podkladu před aplikací lepidla, používáme ředěný roztok weber.podklad A s vodou v poměru 1:5 - 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber.podklad haft neředěný. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod + 5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 x 6 mm nebo 8 x 8 mm (dle rozměru dlaždic).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení

Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.