Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.for superflex

weber.for superflex
weber.for superflex

nový

výhody produktů

  • lepidlo určené k lepení velkých a ultratenkých formátů keramiky
  • vhodné pro podlahové vytápění
  • vhodné na anhydritové podklady
  • pro interiér i exteriér
  • třída C2TE S2

lepidlo určené pro velké a ultratenké formáty keramiky

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad

Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton, podlahy ve vlhkých prostorech, pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením, na lodžie a balkony. K lepení dlaždic větších rozměrů slinutých dlaždic, ultratenké keramiky, obkladů z umělého kamene. Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

  •  LOD 550

Spotřeba

4 – 6 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při lepení na pórobeton použít penetraci weber.podklad haft. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.sys epox podklad zasypaný křemičitým pískem.

Aplikace

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 × 6 mm, 8 × 8 mm, nebo 10 × 10 mm dle velikosti dlaždic.

Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení, tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva lepidla zuby doporučenými výrobcem keramiky.

Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod. Je vhodný pro podlahové vytápění i anhydritové podklady.

Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6 litrů vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odstát a poté ještě jednou krátce promíchat.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad před lepením upravíme pomocí penetračního nátěru.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i konstrukce) a nesmí přesáhnout +25°C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 × 6, 8 × 8 mm nebo 10 × 10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1 200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubů 20 × 8 mm) Použití velikosti zubů je vždy regulováno doporučením výrobcem keramiky. Totéž platí i o způsobu lepení a použití druhu lepidla (hlavně u laminovaných prvků – cementová či reaktivní lepidla).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete objednat v našem e-shopu