Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.for Sflex

LOD 529

weber.for Sflex
weber.for Sflex

výhody produktů

  • pro lepení obkladů a dlažeb
  • elastický a vysoce přilnavý
  • pro interiér i exteriér
  • třída C2
  • je vhodný pro podlahové vytápění

mrazuvzdorný, lepicí tmel na obklady a dlažby třídy C2

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Mrazuvzdorný, jednosložkový lepící tmel na bázi cementu.

Použití

V interiérech i exteriérech, na cementové podklady. Nevhodný pro dřevo, dřevotřískové desky a kovy. Nelze použít při čištění povrchu vysokotlakou vodou a při nebezpečí působení chemikálií (kyseliny, louhy apod.)

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

LOD 529

Spotřeba

4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Popis zpracování
Tmel se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5,5 litrů vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.Tmel aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 x 6, 8 x 8 mm, dle velikosti dlaždice.

Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení. tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva tmelu 1 - 2 mm silná.

Po osazení dlaždice do tmelu poklepeme plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací tmel aplikujeme po 24 hodinách. Je vhodný pro podlahové vytápění.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podkladní nátěr
Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber.podklad haft neředěný. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 x 6 mm, 8 x 8 mm nebo 10 x 10 mm (dle rozměru dlaždic).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení

Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.