Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.for profi

weber.for UNI LD

weber.for profi
weber.for profi

výhody produktů

  • pro lepení obkladů i dlažeb v interiéru s krátkou dobou korekce
  • vhodné pro nasákavé dlaždice o rozměrech max. 40 × 60 cm
  • třída C1T

lepidlo na obklady a dlažby na bázi vápence

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

Barevné odstíny

Šedá.

Číslo výrobku

LOD 521 LD

Spotřeba

4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

  • pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton
  • podlahy ve vlhkých provozech
  • k lepení keramických obkladů a nasákavých dlažeb
  • nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

Aplikace

popis zpracování
Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25kg) do 6,5–7l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 × 6 nebo 8 × 8 mm dle velikosti dlaždic.

Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1–2 mm silná.

Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podkladní nátěr:
Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5–1:8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber.podklad haft.

Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od
+5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým
negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se
týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších
teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 x 6 mm, 8 x 8 mm nebo 10 x 10 mm (dle rozměru dlaždic).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.