Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.for profi LW

weber.for profi LW
weber.for profi LW

výhody produktů

  • lehčené cementové lepidlo na obklady a dlažbu
  • plná zátěž po 24 hod.
  • vhodný pro podlahové vytápění
  • třída C2TE
  • snížená spotřeba - lehčené

lehčené lepidlo na obklady a dlažbu

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Lehčené cementové mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažbu.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Použití

  • k pokládce dlažby s jakoukoliv porozitou
  • pro velké i velmi velké rozměry dlaždic
  • pro exteriér i interiér
  • vhodný pro podlahové topení
  • nepoužívat na dřevo, kovy, nátěry

Číslo výrobku

LOD 538 LW

Spotřeba

2,2 – 2,5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (15 kg) do 6–6,5 litrů čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat, bez přidávání záměsové vody.

Aplikace

Příprava:
Po promíchání (dokonalá homogenizace) necháme tmel 8 - 10 minut odležet, ještě jednou krátce promícháme bez přidání záměsové vody a můžeme aplikovat na podklad. Doba aplikace vlastního tmelu je pouze 60 minut od namíchání.

Aplikace:
Nanesené lepidlo před lepením upravíme nerezovým hladítkem o velikosti zubu 8x8 až 10x10 mm nebo hladítkem s půlměsíčkovou úpravou (v závislosti na velikosti dlažby nebo obkladu). Pokládka se provádí jak lepením na vrstvu tmelu, tak oboustranně.

Po položení do lepidla dlaždici poklepeme plastovou paličkou a zatlačíme tak, aby se vytlačil vzduch a aby se zaručilo správné umístění dlaždice. Během pokládky je nutno z povrchu dlaždic vlhkou houbou odstraňovat zbytky lepidla.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem. Pokud se v podkladu vyskytují díry nebo velké nerovnosti, musí se opravit minimálně 24 hodin před použitím weber.for flex L. Doporučujeme na tyto práce osvědčený materiál weber.bat opravná hmota.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezové hladítko o velikosti zubu 8× 8 až 10 × 10 mm.

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V 15 kg papírových obalech, 64 ks – 960 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.