Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.xerm 862

weber.xerm 862
weber.xerm 862

výhody produktů

 

 • pro interiér i exteriér
 • omezené zvětrávání v případě vlhkosti ve vnitřních i venkovních prostorách
 • pro vrstvy tl. 5–20 mm
 • na stěny i podlahy
 • vhodné pro podlahové vytápění
 • spárovat možno po 24 hodinách
 • plné zatížení po 7 dnech
 • třída C2TE

 

 

flexibilní lepidlo z trasového cementu pro středněvrstvé lepení obkladů a přírodního kamene

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Bílá - krémová

Číslo výrobku

LOD862

Spotřeba

1,5 kg/m2/mm tl.

Se zubovým hladítkem 10x10 mm: cca 4,5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

 • pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton
 • pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením na lodžie, balkony
 • podlahy ve vlhkých provozech
 • k lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů,
 • obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárnic 

nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

Aplikace

V závislosti na požadované konzistenci smíchejte pytel výrobku weber.xerm 862 s 5,5 až 6 litry vody. K míchání použijte elektrickou vrtačku s míchacím nástavcem. Směs míchejte tak dlouho, až v ní nebudou žádné hrudky. Směs nechte alespoň 3 min. odležet a poté znovu důkladně promíchejte. Nemíchejte více lepidla než můžete v příštích dvou hodinách zpracovat. Při tuhnutí lepidla nepřidávejte vodu!

 

Nepoužívejte vlhké nebo studené obklady a kameny! Nejprve naneste za pomoci plochého ocelového hladítka tmel v tenké vrstvě na zadní stranu obkladu či kamene a poté naneste lepidlo na podklad a rozprostřete ozubeným ocel. hladítkem. Kameny a obklady je nutno zatlačit do přilnavého lepidla dříve než se začne na povrchu lepidla tvořit škraloup. Zbytky lepidla je nutno odstranit za pomocí houby z povrchu dlaždic a používané nářadí co nejrychleji po skončení prací očistit vodou.

 

Ne méně jak za 24 hodin je možno provést spárování a to u opracovaných kamenných tvarovek spárovací maltou weber.color perfect nebo weber.fug 872 F u neopracovaných kamenů weber.color klinker.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 8 x 8 mm nebo 10 x 10 mm, dle rozměru dlaždic možno použít i buchtel 12 x 8 mm.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení

Trasový cement a plnivo s modifikujícími přísadami.

podklady

Na savých podkladech, betonu,cementové samonivelační stěrce, sádrových, cementových, vápenocementových omítkách i potěrech na bázi síranu vápenatého. Omezení: u hlazených povrchů s malou pevností v tlaku nízkou hustotou (např. sádra,omítky, pórobeton, atd.) nebo potěrů ze síranu vápenatého by maximální tloušťka lože neměla přesáhnout 3 mm.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu pod +5°C a nad 30°C u podkladu 5°C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.