Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.for duoflex

weber.for duoflex
weber.for duoflex

výhody produktů

  • jeden produkt pro dvě použití „2 v 1“
  • standardní i lité použití
  • elastický a vysoce přilnavý
  • pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru
  • vhodné pro dlažby s podlahovým topením
  • vhodné pro slinuté dlaždice
  • třída C2TE S1

Lité i flexibilní lepidlo na dlažbu C2TE – S1

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové, lepidlo na bázi cementu.

Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton. Pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením. Na terasy, balkony. Podlahy ve vlhkých provozech. K lepení bělninových, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů a skleněných tvárnic. Nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

LOD 535

Spotřeba

4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 × 6, 8× 8 mm nebo 10× 10 mm dle velikosti dlaždic.

Větší rozměry dlaždic například 20 × 20 cm doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva lepidla 1– 2 mm silná.

Po osazení dlaždice do lepidla, poklepem plastovou paličkou, stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty a pod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět při teplotách pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber.podklad haft neředěný. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6x6 mm, 8x8 mm nebo 10x10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20x8 m).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - kg/paleta

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5,5 l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchá ní je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Použití lepidla na fluidní (litý) způsob

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 7 l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchá ní je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.