Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.col max 2

weber.col max 2
weber.col max 2

výhody produktů

  • bezprašná úprava
  • rychle tvrdnoucí fluidní lepidlo
  • možnost spárování plochy po 3 hod.
  • plná zátěž dlažby možná po 6-8 hod.
  • vhodný pro podlahové vytápění
  • snížená spotřeba (odlehčené)
  • třída C2F

rychlé, bezprašné, odlehčené (snížená spotřeba) lepidlo na dlažbu třídy C2F

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Šedá barva

Definice výrobku

Lepidlo na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Číslo výrobku

LOD 580

Spotřeba

3 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

  • k pokládce dlažby s jakoukoliv porozitou - pro velké i velmi velké rozměry dlaždic - pro exteriér i interiér - vhodná i pro podlahové topení
  • nepoužívat na kovy, dřevo, nátěry a podmrzající konstrukce

Aplikace

weber.col max 2 se míchá pouze s čistou vodou. Obsah pytle (15 kg) volně vsypáváme do kbelíku s 5,5 l vody. Míchání provádíme pomalým elektrickým míchadlem (nástavec ruční vrtačky).

1. Po promíchání (dokonalá homogenizace) necháme lepidlo asi 3 minuty odpočinout, ještě jednou krátce promícháme a můžeme nalévat na podklad. Doba zpracování lepidla je pouze 20 min. od namíchání.

2. Nalité lepidlo před lepením upravíme zubovým hladítkem o velikosti zubů 10 x 10 x 10 mm, nebo hladítkem s půlměsíčkovou úpravou (v závislosti na velikosti dlažby a plochosti podkladu). Pokládka se provádí pouze nalepením na vrstvu lepidla.

3. Po položení do lepidla dlaždici poklepeme a zatlačíme tak, aby se odstranily vzduchové bubliny a aby se zaručilo správné umístění dlaždice. Během pokládky je nutno z povrchu dlaždic vlhkou houbou odstraňovat lepidlo, které se dostalo na jejich povrch.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně. Pokud se v podkladu vyskytují díry nebo velké nerovnosti musí se opravit minimálně 24 hodin před použitím tmelu.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod + 5°C a nad + 25°C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, během silného větru a při dešti. Při použití v exteriéru nelze nanášet na zmrzlý nebo rozmrzající podklad. Při lepení v interiéru je zakázáno lepit na teplé podklady.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5–1:8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber.podklad haft. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Nářadí

Dle nutnosti různé druhy zubových hladítek, vědro, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno očistit ten samý den od zbytků hmoty také všechny vestavěné části objektu.

Více informací

Balení

V 15 kg pap. obalech, 48 ks – 720 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5°C do + 25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.