Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.fug 872 F

weber.fug 872 F
weber.fug 872 F

výhody produktů

  • možno používat na dlažby trvale uložené pod vodou 
  • pro práce v časové tísni 
  • vhodná pro dlaždice z kameniny, štípaných dlaždic, kabřince a dlaždic z opracovaného kamene 
  • třída CG1 
  • šířka spáry 3 – 20 mm

rychletuhnoucí spárovací malta na přírodní kámen, kabřinec a Klinker pásky.

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

šedá barva

Definice výrobku

Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití, šířka spáry 3 -20 mm.

Číslo výrobku

WCF 872 F

Spotřeba

1-3 kg/m2

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Ke spárovaní v interiéru i exteriéru, ve vlhkém prostředí i na místech, které jsou trvale pod vodou. Na obklady i dlažby z kameniny, slinutých dlaždic, štípané dlaždice a kabřincové obklady, betonové dlaždice, dlaždice z opracovaného kamene.

Aplikace

Malta se připraví postupným mícháním 1 pytle (25kg) do 4 l vody pomocí pomaluběžného el. míchadla. Doba míchání je 2 min. Ponechte 5 min dostát a po té ještě jednou krátce promíchejte. Doba zpracování směsi cca 30 min.

Spárovací maltu aplikujeme do spár za pomocí pryžového hladítka. Po nanesení a vtlačení do spár se ponechá cca 10 min  dozrát (dle podmínek na stavbě). Posléze se celá plocha střepu pomocí molitanového hladítka a vody očistí.

Pro čistění spár nepoužívejte silná kyselá čistidla a vysokotlaké čističe.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, zbavený všech volně oddělitelných částí např. prach a zbytky lepidla. Doporučujeme ze spár odstranit zbytky lepidel.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod + 5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, molitanové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Doporučujeme mít během práce u sebe kbelík s vodou na oplachování i čištění během práce.

Více informací

Balení

Ve 25kg papírových obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Na bázi akrylátové disperze, plniva a modifikujících přísad. Technické vlastnosti: Lehce zpracovatelná, pružná, vysoká vyplňovací schopnost. Vytvrzuje bez vzniku trhlin, je vodovzdorná a mrazuvzdorná.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete objednat v našem e-shopu