Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color SILICON

weber.color SILICON
weber.color SILICON

výhody produktů

 • tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních
 • barevně stálý, odolný UV záření
 • dobrá přilnavost k většině materiálů

  Vlastnosti výrobku

  Definice výrobku

  Jednosložkový, sanitární, elastický tmel, odolný proti plísním.

  Číslo výrobku

  SPTS + číslo barvy

  dokumentace

  technický list

  bezpečnostní list

  prohlášení o shodě

  Odešli nebo stáhni dokumenty

  Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

  Příprava & aplikace

  Použití

  Tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních, veškeré sklenářské práce, tmelení chladírenských skladů a kontejnerů, tmelení klimatizačních systémů. Nepoužívat na přírodní kámen a mramor (může vytvořit skvrny). Tmel je chemicky neutrální pH=7. Po vytvrzení je teplotní odolnost -60 °C až +180 °C.

  Aplikace

  K aplikaci se používá aplikační pistole, tmel se po nanesení vyhlazuje tmelařskou stěrkou amýdlovou nebo saponátovou vodou. Před vytvrzením lze čistit acetonem, po vytvrzení mechanicky nebo odstraňovačem silikonu.

  Tvorba slupky: cca 5 minut
  Rychlost vytvrzování: cca 2 mm/24 hod.
  Minimální šířka: 5 mm
  Maximální šířka: 30 mm
  Minimální hloubka: 5 mm
  Doporučení: hloubka spáry = ½ šířky spáry

  Všeobecné požadavky pro podklad

  Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem. Nepoužívat na PP a PE!

  Podkladní nátěr 
  Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu.

  Podmínky pro zpracování

  Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +30 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

  Nářadí

  Aplikační pistole ruční nebo pneumatická, tmelařská stěrka.

  Čištění

  Před vytvrzením lze čistit acetonem, po vytvrzení mechanicky nebo odstraňovačem silikonu.

  Více informací

  Balení

  Ve 310 ml kartuších.

  Skladování

  24 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

  Složení/Technická data

  Složení
  Elastický tmel na bázi polysiloxanu s přídavkem fungicidů.

  Technické vlastnosti 
  Lehce zpracovatelný, pružný, vysoká vyplňovací schopnost. Vytvrzuje bez vzniku trhlin, je vodovzdorný a mrazuvzdorný. Pro šířku spáry 5–20 mm.

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů
  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.