Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercolor premium

webercolor premium
webercolor premium

nový

výhody produktů

  • Pro šířky spár 1 – 15 mm
  • Třída CG2 WA podle ČSN EN 13888
  • Samoschnoucí vyzrávání = bezpečnost proti flekacení a výkvětům
  • Snadná a pohodlná zpracovatelnost
  • Technologie PROTECT3®
  • Technologie PURE-CLEAN®

BAREVNÁ SPÁROVACÍ MALTA PRO SPÁRY 1 – 15 mm

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková zlepšená spárovací malta na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad se sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností pro vnitřní i vnější prostředí.

Technologie PROTECT3®:
hygienická, cementová spára, s vysokou odolností vůči bakteriím, plísním a řasám díky speciálnímu složení s přísadami na bázi iontového stříbra.

Technologie PURE-CLEAN®:
cementová spára je velmi odolná vůči skvrnám díky kombinaci speciálních vodoodpudivých přísad, které vytvářejí povrchovou ochranu vyzrálé vrstvy. Tímto způsobem nejen chrání spáru, ale také umožňuje snadné a rychlé čištění i agresivních skvrn (káva, víno, kečup a podobně)

Použití

Keramické podlahové dlažby a stěnové obklady, obklady z umělého i přírodního kamene v interiérech a exteriérech, na lodžie, terasy, balkóny, pro bytovou administrativní i průmyslovou výstavbu, pro vytápěné podlahové plochy, pro spáry odolné vůči běžným čistícím prostředkům i vybraným chemickým produktům (slabé roztoky kyselin, zásad, solí a podobně).

Spotřeba

Obvykle 0,3–0,8 kg dle velikosti dlažby a šíře spáry

Číslo výrobku

WCPR + č. barvy

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Popis zpracování

Spárovací maltu rozmícháme s čistou, studenou vodou pomaloběžným míchadlem (cca. 500 otáček/minuta) do vzniku homogenní směsi bez hrudek, necháme 2 minuty odstát, poté ještě jednou krátce promícháme. Na záměs použijeme 1,1 – 1,25 l čisté studené vody na 5 kg balení.

Aplikace

Spárovací maltu rovnoměrně nanášíme vmáčknutím gumovou stěrkou nebo mechovým gumovým hladítkem do připravených spár obvykle diagonálním směrem a to tak, aby na obkladech a dlažbách nezbýval přebytečný materiál.

Po optimálním zaschnutí povrchu spár (obvykle 10 – 30 minut při normálních podmínkách) upravíme spáry v ploše pomocí vlhkého houbového hladítka, které pravidelně myjeme v čisté vodě.

Pro finální dočištění lze povrch obkladů či dlažeb dočistit flanelovým hadrem.

Namíchané množství je nutno zpracovat maximálně do 50 minut od namíchání. Pochůznost zaspárovaných ploch je po 12 hodinách při normálních podmínkách. Zatížení vodou a úklidovými prostředky po 7 dnech od aplikace.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý a suchý, lepidlo použité na lepení obkladových materiálů musí byt dostatečně vytvrzené (min. 24 hod. při normálních podmínkách). Síť spár musí být suchá s odstraněnými materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky lepidla apod.). Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry vyškrabat od přebytečného lepidla, které se vytlačilo při lepení. Je nutné dodržovat příslušné normy a požadavky výrobců obkladových materiálů

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +10 °C a stoupnout nad +30 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +10 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba na míchání, pomaloběžné míchací zařízení (cca. 500 otáček/minuta), gumová natahovací stěrka, nerezová lžíce, sada na čištění s molitanovým hladítkem.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

  • V 5 kg PE obalech.
  • 4 ks × 5 kg/papírová krabice, 36 krabic - 720 kg/paleta

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

video