Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color klinker

weber.color klinker
weber.color klinker

výhody produktů

  • pro interiér i exteriér
  • k povrchové úpravě spár keramických pásků a lícového zdiva a spár u neopracovaných kamenných dlažeb
  • mrazuvzdorná
  • třída CG2 WAr
  • tloušťka spáry: 5 - 50 mm

spárovací malta

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě. U velkých zakázek na velké plochy možno zajistit jakýkoliv odstín. 

Definice výrobku

Mrazuvzdorná spárovací cementová malta určená ke spárování fasádních keramických pásků a lícového zdiva a dlažeb z neopracovaného kamene.

Číslo výrobku

WCK

Spotřeba

5kg/m2 - dle tloušťky pásku a hloubky spár

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

  • pro interiér i exteriér
  • k povrchové úpravě spár keramických pásků a lícového zdiva
  • mrazuvzdorná
  • třída CG 2 WAr

Aplikace

Příprava

Malta se připraví postupným vmíchání 10 kg pytle směsi do cca 1,45 l čisté vody pomocí elektrického míchadla s max. otáčkami 500 ot/min. míchá se po dobu cca 2 minut, nechá se 5 minut odležet a potom se ještě jednou krátce promíchá.

Aplikace

Maltu naneseme na celou plochu vyčištěné ložné spáry, rovněž styčné spáry zcela vyplňte. Po zavadnutí maltu vyhlaďte do roviny s lícem zdiva a zaoblete dovnitř pomocí spárovací nerezové lžíce. Rádius oblouku by měl být cca 2 x tloušťka spáry. Po upravení spár povrch fasádních pásků nebo lícového zdiva očistěte pomocí molitanového hladítka a vody.

 

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný zbavený všech volně oddělitelných částic (jako zbytky lepidla nebo zdících malt). Doporučujeme ošetřit povrch fasádních pásků před započetím spárování ochranným nátěrem, který usnadní finální čištění spárovaných ploch.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět při teplotách pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je nutné se vyhnout přímým negativním vlivům tepla, vlhka a průvanu. Doporučujeme zaspárovanou plochu chránit před povětrnostními vlivy překrytím plachtou nebo folií. Technologická přestávka mezi lepením a spárováním fasádních pásku musí být minimálně 24 hodin.

Nářadí

Vědro, elektrické míchadlo s vřetenem, ploché nerezové hladítko a nerezová spárovací lžíce. Na dočištění molitanové hladítko.

 

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Doporučujeme mít během práce u sebe kbelík s vodou na oplachování i čištění během práce.

Více informací

Balení

V 10 kg papírových obalech, 100 ks - 1000 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Technická data

Malta splňuje požadavky pro cementovou spárovací maltu CG2 WAr podle ČSN EN 13888 Záměsová voda 1,45 l/10 kg pytel Doba zpracovatelnosti cca 40 minut.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu pod +5°C a nad 30°C u podkladu 5°C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.