Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color comfort

weber.color comfort
weber.color comfort

výhody produktů

  • výborně zpracovatelná spárovací malta
  • k povrchové úpravě spár na obkladech a dlažbě
  • protiplísňová, antibakteriální úprava
  • efekt "drop-in"
  • třída CG2W
  • krémový efekt
  • pochůznost min. po 24 hod.
  • v 16 barevných odstínech

spárovací malta pro šíři 1-6 mm

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Prášková hmota na bázi anorganických plniv a modifikujících přísad.

Číslo výrobku

WCC

Spotřeba

0,33 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Keramické podlahové a stěnové obklady, obklady z umělého kamene, v interiérech i exteriérech, na terasy a balkony, na vytápěné podkladní vrstvy atd.

Není vhodný u ploch, ketré se čistí tlakovým způsobem a při působení agresivních roztoků - soli, kyseliny apod.

Aplikace

weber.color comfort rozmíchat s čistou vodou bez vzniku hrudek. Na záměs se použijte 6 l vody na 20 kg balení, nebo 1,5 l vody na 5 kg balení nebo 0,6 l na 2 kg balení. Nanášet gumovou stěrkou, mechovým gumovým hladítkem. Po dostatečném natažení malty do spáry vyčistit vlhkou houbou. Po vyschnutí spárovací malty odstranit zbytky malty na spárované ploše čistou vodou a vlhkou houbou. Namíchané množství je nutno zpracovat do 90 min. od namíchání. Provozuschopnost zaspárovaných ploch je asi po 24 hodinách.

Všeobecné požadavky pro podklad

Lepidlo na obkladačky musí být dostatečně vytvrzené (min. 24 hod.). Síť spár vysušit a odstranit materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky hmoty, apod.) Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry vyškrábat. Dodržovat příslušné směrnice, normy a poučení výrobců podkladních a obkladových materiálů.

Podmínky pro zpracování

Teploty podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s palikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i kontrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, mechové gumové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Doporučujeme mít během práce u sebe kbelík s vodou na oplachování i čištění během práce.

Více informací

Balení

Ve 20, 5 a 2 kg plastových  obalech

Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.