Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color AKR

weber.color AKR
weber.color AKR

výhody produktů

  • velmi snadno použitelný
  • barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný
  • velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům
  • po vytvrzení přetíratelný

bílý plastický a elastický tmel

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v bílé barvě.

Definice výrobku

Jednosložkový plasto-elastický tmel na bázi akrylátové disperze.

Číslo výrobku

SPTA SU 1000

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Tmelení spojů a prasklin v sádrokartonech, spáry mezi rámy oken a zárubněmi dveří, utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety, výše uvedené spoje až do dilatací 15%.

Aplikace

Upozornění
Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +30 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
K aplikaci se používá aplikační pistole, tmel se po nanesení vyhlazuje tmelařskou stěrkou a mýdlovou nebo saponátovou vodou. Před vytvrzením lze čistit vodou, po vytvrzení mechanicky.
Tvorba slupky: povrch je suchý po cca 20 minutách
Minimální šířka: 5 mm
Maximální šířka: 20 mm
Minimální hloubka: 5 mm
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem. Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu.

Podkladní nátěr
Na penetraci porézních podkladů doporučujeme natřít povrch směsí 1 dílu tmelu s 2 díly vody.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Aplikační pistole ruční nebo pneumatická, tmelařská stěrka.

Čištění

Před vytvrzením lze čistit vodou, po vytvrzení mechanicky.

Více informací

Balení

  • Ve 310 ml kartuších.

Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Akrylátová disperze.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.