Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.for profiflex R LD

weber.for profiflex R LD
weber.for profiflex R LD

výhody produktů

 • rychletvrdnoucí, vhodný pro obklady a dlažby
 • spárovat lze po 6 hod.
 • plná zátěž po 12 hod.
 • elastický a vysoce přilnavý
 • vhodný pro podlahové vytápění
 • pro interiér i exteriér
 • vhodný pro slinuté dlaždice
 • třída C2TF S1

rychletuhnoucí flexibilní lepicí tmel na bázi vápence

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Rychletvrdnoucí lepicí tmel na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Použití

 • pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton
 • pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
 • na lodžie, balkony
 • podlahy ve vlhkých provozech
 • k lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárni
 • nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry
 • vhodný pro podlahové vytápění

Barevné odstíny

Šedá.

Číslo výrobku

LOD 537 LD

Spotřeba

4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Tmel aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 x 6, 8 x 8 mm nebo 10 x 10mm dle velikosti dlaždice.

 

Dlaždice doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení tzn. na dlaždici se nanese vrstva hmoty 1 – 2 mm silná.

Po osazení dlaždice do tmelu poklepeme plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací tmel aplikujeme po 6 hodinách.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

 

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5–1:8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber.podklad haft. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Popis zpracování

Tmel se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6 litrů čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat. Doba zpracovatelnosti je 20 minut.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu6 x 6, 8 x 8 mm nebo 10 x 10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubů 20 x 8 mm).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.